Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Arasındaki Fark Nedir?

Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Arasındaki Fark Nedir?

Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Hristiyanlıkta 3 ana mezhep bulunmaktadır. Bunlar Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık’tır. İsa Mesih ve havarilerin döneminde yani erken Hristiyanlık döneminde mezhepler bulunmamaktaydı. Ancak Roma döneminde zamanla gerek...