Hristiyanlık » Çocuklar günahlı mıdır?
Çocuklar günahlı mıdır?

 

Çocuklar Günahlı Mıdır? Nasıl Günahlı Olabilirler?

Bugün insanların “iyi” olarak doğduklarına ve çoğu insanın tüm yaşamları boyunca özünde iyi kaldığına dair yaygın bir inanç var. Bu teoriye göre, bazı insanların sergilediği kötülük, çevresel faktörlerin bir sonucudur – insanlar yalnızca, kontrollerinin dışındaki dış güçler onları temel iyiliklerinden uzaklaştırdığında “kötü” olurlar. Bu, insan doğasına göre yanlış, İncil’e ise aykırı bir görüştür.

Kutsal Kitap hiçbirimizin iyi olmadığını öğretir. Hepimiz, Adem’den miras kalan günahkâr, bencil bir doğayla doğuştan günahkarlarız. Tanrı’nın Ruhu tarafından yeniden doğmadıkça, Tanrı’nın krallığını asla göremeyeceğiz (Yuhanna 3:3).

Mezmur 14:2–3 herkesin “iyi” olduğu fikrine karşı çıkar: “Rab anlayan, Tanrı’yı arayan var mı diye görmek için gökten tüm insanlığa bakar. Hepsi yüz çevirdi, hepsi bozuldu; iyilik yapan yok, bir kişi bile yok.” Buna İsa’nın “Tanrı dışında kimse iyi değildir” (Luka 18:19) ifadesini de ekleyin ve böylece hepimizin Tanrı’nın önünde suçlu olduğunu görürüz.

 

Başlangıçta Tanrı Mükemmel Bir Dünya Yarattı

Başlangıçta, Tanrı kesinlikle mükemmel bir dünya yarattı. Tanrı Yaratılış 1:31’de yarattıklarını “çok iyi” olarak adlandırdı. Aden Bahçesi, ilk insanlar olan Adem ve Havva için mükemmel bir ortamdı. Adem, o mükemmel ortamda bile, tüm ihtiyaçları karşılanmış ve masumiyet içinde yaşarken, Tanrı’ya itaatsizlik etmeyi seçti. Adem, günahkar seçimi için çevresel faktörleri suçlayamazdı; bu sadece onun isyan etme iradesinin bir eylemiydi.

Adem Tanrı’ya itaatsizlik ettiğinde, ilk çift masumiyetlerini yitirdiler, Bahçe’den atıldılar ve daha da önemlisi temel yapıları bozuldu (Yaratılış 3:7-12). Günah ve ölüm yaradılışın bir parçası haline geldi. Daha sonra Adem’in bir oğlu olduğunda, Kutsal Kitap olayı şu şekilde anlatır: “Kendi suretinde bir oğlu oldu (Yaratılış 5:3)”. Babasının oğlu. Günahkar varlık, bir günahkar varlık doğurdu. Adem’in günahı tüm yaratılışa yayıldı:

“Günah bir insan aracılığıyla dünyaya girdi ve günah aracılığıyla ölüm ve böylece ölüm tüm insanlara geldi, çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12).

İnsanlar “iyi” olarak doğmazlar çünkü her birimiz Adem’in günahından etkilendik; istisna yoktur. Romalılar 5:18, “tek bir suç, tüm insanlar için mahkumiyetle sonuçlandı” der. İki nedenden ötürü günahkarız: Kendimiz aktif olarak günah işliyoruz (pratikte günahkarız) ve Adem’den geçen günahkar bir karakter/doğa taşıyoruz (doğamız gereği günahkârız). Bu nedenle hepimiz fiziksel ölümle karşı karşıyayız.

 

Günahkar Bebekler

Tatlı, masum bir bebeğin günahkar olduğunu hayal etmek zor, ama Kutsal Kitap çocukların bile günahkar bir doğaya sahip olduğunu gösterir. Mantıksal olarak, eğer günahkar doğamız Adem’den miras kaldıysa, o zaman bebekler zaten günah işleme eğilimine sahip olmalıdır. “Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır”(Süleyman’ın Özdeyişleri 22:15). Bu sözün doğruluğunu destekleyen bir şekilde, bir çocuğun günahkar davranışı, gelişiminin oldukça erken bir döneminde kendini göstermeye başlar; Bir çocuk itaat ve itaatsizlik arasında seçim yapmaya başlar başlamaz, itaatsizliğin “sularını test etmeye” başlayacaktır. Çocuklar doğal olarak bencildir ve asi doğaları, çocukların yanında olan herkes tarafından gözlemlenebilir.

İnsanların “iyi” olarak doğmadıklarına dair kesin pasaj Mezmur 51:5’tir. Burada Davut, ana rahmine düştüğü andan itibaren kendi günahkar doğasından söz eder:

“Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı”.

Hiçbirimizin içinde doğası gereği “iyi” olan hiçbir şey yoktur. İçimizde kurtuluşu sağlayabilecek hiçbir şey yok ve kendi başımıza Tanrı’nın lütfuna layık olma yeteneğimiz yok. “Günahlardan ötürü ölüyüz” (Efesliler 2:1). Ama Oğlu İsa’yı dünyaya göndermeyi seçen Tanrı’ya şükürler olsun. İsa günahsız yaşadı ve çarmıhtaki ölümü, günahlarımızdan dolayı hak ettiğimiz cezayı ödedi.

Tanrı’nın bize olan büyük sevgisi, bize böylesine harika bir armağan – günah bağışlama armağanı – vermesinin tek nedenidir! Yuhanna 3:16’da şöyle der:

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

 

Kaynakça

Got Question: Born good


Hristiyan Dışı Kaynaklar

Ortodokslartoplulugu.org: Bebekler neden vaftiz edilmelidir? 

 

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın