John Calvin’in Yaşam Öyküsü (Theodore Beza)

John Calvin’in Yaşam Öyküsü (Theodore Beza)

JOHN CALVİN   (İ.S. 1509-1564)  YAŞAM ÖYKÜSÜ Rev. THEODORE BEZA CENEVRE KİLİSESİ PASTÖRÜ  İ.S. 1575 PDF İNDİR Calvin Yaşam Öyküsü Biyografi – Theodore Beza   John Calvin’in Yaşamını yazmaya, gerçeği koruma gayretinden başka bir nedenle giriştiğimi...
Kalvinizmin Savunması (Spurgeon)

Kalvinizmin Savunması (Spurgeon)

 Kalvinizmin Savunması Yazar: C.H. Spurgeon PDF İNDİR Kalvinizmin Savunması (C.H. Spurgeon)   Calvin’in, Agustin’in, Pavlus’un öğrettiği ve eskilere dayanan gerçeği, ben de bugün öğretmeliyim, yoksa Tanrım’a ve vicdanıma ters düşerim. Gerçeği yontamam, bir...
Protestan İbadeti

Protestan İbadeti

Yazar: Toğrul Salamzade Tanrı, Kendi Halkının Doğru Bir Biçimde Kendisine İbadet Etmesini Buyuruyor. İbadetin Tarihsel Bağlamı Kutsal Kitap’ta ibadet, dinin olmazsa olmazıdır. Tanrı, kendi halkının doğru bir biçimde kendisine ibadet etmesini buyuruyor. Hem Eski hem de...
Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Arasındaki Fark Nedir?

Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Arasındaki Fark Nedir?

Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Hristiyanlıkta 3 ana mezhep bulunmaktadır. Bunlar Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık’tır. İsa Mesih ve havarilerin döneminde yani erken Hristiyanlık döneminde mezhepler bulunmamaktaydı. Ancak Roma döneminde zamanla gerek...