Kalvinizmin Savunması (Spurgeon)

Kalvinizmin Savunması (Spurgeon)

 Kalvinizmin Savunması Yazar: C.H. Spurgeon Calvin’in, Agustin’in, Pavlus’un öğrettiği ve eskilere dayanan gerçeği, ben de bugün öğretmeliyim, yoksa Tanrım’a ve vicdanıma ters düşerim. Gerçeği yontamam, bir öğretiin sivri kenarlarını yontacak bir şey de bilmiyorum....
Protestan İbadeti

Protestan İbadeti

Yazar: Toğrul Salamzade Tanrı, Kendi Halkının Doğru Bir Biçimde Kendisine İbadet Etmesini Buyuruyor. İbadetin Tarihsel Bağlamı Kutsal Kitap’ta ibadet, dinin olmazsa olmazıdır. Tanrı, kendi halkının doğru bir biçimde kendisine ibadet etmesini buyuruyor. Hem Eski hem de...
Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Arasındaki Fark Nedir?

Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Arasındaki Fark Nedir?

Katolik, Ortodoks ve Protestanlar Hristiyanlıkta 3 ana mezhep bulunmaktadır. Bunlar Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık’tır. İsa Mesih ve havarilerin döneminde yani erken Hristiyanlık döneminde mezhepler bulunmamaktaydı. Ancak Roma döneminde zamanla gerek...