Bir Ezgi Söyleme Günü | Sefanya 3:14–20

Fikret Böcek tarafından

24 Haziran 2018 (25. hafta) | Sefanya Vaaz Serisi, Vaazlar

Sefanya Serisi

Bir Ezgi Söyleme Günü

Topluca bir yerde ateş yaktığımızda şarkı söylüyoruz. Arabada herkes kendi beğendiği müziğin çalınmasını istiyor. Bazen biz de dinlediğimiz müziğe katılıp mırıldanıyoruz. Düğünlerde şarkı söylüyoruz. Bazılarımız da duşta kendisini Pavorotti sanıp Nessun Dorma’yı ya da Elvis sanıp It’s Now or Never şarkısını söylüyor. Bazen de Handel’in Mesih Oratoryosundan parçaları mırıldanıyoruz. Noel sezonuna geldiğimizde kiliselerimizde Sakin Gece’yi söylerken mağazalarda Noel ilahilerini duyabiliyoruz.

Bugün Sefanya’nın peygamberlikleriyle ilgili son vaazımıza geldik. Sefanya Rabbin Gününü bir yargı günü, bir dönüşüm günü ve bir ezgi söyleme günü olarak ilan ediyor.

Kutsalların Ezgileri (3:14–16, 18–20)

Sefanya 3:14–16 ve 3:18–20 ayetlerinde kutsalların ilahilerini işitiyor. Geçen Pazar günü 3:9-13’te Rabbin insanların sözlerini değiştireceğini ve onlara saf sözler verip Rabbe övgüler sunmalarını sağlayacağını görmüştük. Sefanya’nın Eski Antlaşma’nın konuşma tarzıyla iman ettiğimizde hayatımızda değişimin gerçekleştiğini söylediğini ve bizlerin Mesih’te yeni yaratıklar haline getirildiğimizi açıkladığını anlatmıştım. Şimdi Sefanya 3:14’te şöyle devam ediyor: Ey Siyon kızı, ezgiler söyle! Ey İsrail, haykır! Yürekten sevin, sevinçle coş, Ey Yeruşalim kızı! Hepimiz Rabbe hamdediyoruz ama ezgiler söylemek başka bir şey! Ezgi söylemek duygularımızı, hislerimizi daha fazla ifade edip dışarı vuruyor.

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? RAB senin cezanı kaldırdı (3:15). Kaldırdı kelimesi size karşı olan bir cezanın iptal edilmesi anlamına geliyor. Yahuda için Rabbin yargısı kendisini Asurlular olarak göstermişti. Bizim için bu yargının ne olduğunu birazdan göreceğiz.

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? RAB… Kovdu düşmanlarını (3:15). Biz bunu 2:4-3:8’de yeni bir Yeşu’nun yeni bir diyarı Tanrı’nın yeni bir halkı için temizlediğini okuduğumuzda görmüştük. Fakat Rab bunu nasıl yapacaktı? 1 Petrus 1:10-12 yeni antlaşmada peygamberlerin kendilerine değil bizlere hizmet ettiklerini söylüyor. Kutsal Ruh Yahuda’ya onların anlayacağı bir dilde İsa Mesih’in yeryüzüne gelişi hakkında konuşuyor. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Koloseliler 2:11-15’e bakalım:

Ayrıca Mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz. [burada “kovdu düşmanlarını” tarzında bir dil kullanımı var]. Sonra Mesih’in bunu nasıl yaptığını anlatıyor: (Mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde) Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz [burada günahlarımızın bağışlanmasının dışsal bir işareti olan sünnetimizin vaftizimiz olduğunu söylüyor]. Sonra da Tanrı’nın görünmez lütfunun görünür şekli olan vaftizle O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.

Şimdi cezaların, ‘yargıların kaldırılması’ ve ‘düşmanların kovulması’ benzetmelerine bakın: Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi (Koloseliler 2:13-15).

Sefanya Rabbin gelişinden altı yüz yıl kadar önce Rabbimizin günahlarımızı affetmek ve düşmanlarımızın silahsızlandırmak için yeryüzüne gelip öleceğini ve dirileceğini ilan ediyor. Kardeşler, sizler de ilahi söyleyin, ezgiler söyleyin çünkü günahlarınızın getirdiği suç kaldırıldı! Ezgi söyleyin çünkü artık Tanrı’nın düşmanı değilsiniz! Ezgi söyleyin çünkü İsa Mesih’te aklandınız!

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? İsrail’in Kralı, güçlü YAHVE seninledir. Yahuda için bunun önemi kendisini tapınakta gösteriyordu. Bizim için ise Sözün beden alıp aramızda yaşamasıyla kendisini gösteriyor (Yuhanna 1:14). Ve insan olup aramızda var olduğu için ve halâ Ruhuyla bizimle birlikte olduğu için bizim için çok pratik ve kişisel bir faydası var. Noel Hristiyan alemi için tatil zamanı, Türkiye için yeni yıl kutlamaları anlamına gelebilir. Bizler için ise İsa Mesih’in beden alıp aramızda yaşaması ve suçlarımızı temizleyip bizleri aklamasıdır. Bu nedenle rahatça şöyle diyebiliriz: artık kötülükten korkmayacaksın… Korkma; ey Siyon, ellerin gevşemesin. (3:15, 16). Bazılarımız yalnız kalmaktan çekiniyor olabiliriz. Bazılarımız ailelerimizden uzak olabiliriz. Bazılarımız sevdiklerinden uzak olduğu için üzgün olabilir. Kormayın. İsa Mesih sizinledir ve bu da gerektiğiniz herşeye sahip olduğunuz anlamına geliyor. Mesih içinizde yaşıyor. Sizinle birlikte yanınızda yürüyor.

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? Belli bayramlar için kederli olanları toplayacağım, onlar sendendiler… İşte, o vakit seni alçaltanların hepsi ile uğraşacağım. (3:18, 19). Dünyanın sizi epey sarstığını, hırpaladığını mı düşünüyorsunuz? Yahuda da öyle hissetmişti. Fakat Rab başınızı kederden, ağıttan övgüye kaldıracağı vaadinde bulunuyor!

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? İşte, o vakit seni alçaltanların hepsi ile uğraşacağım; ve topalı kurtaracağım, ve sürülmüş olanı toplayacağım; onları bir hamt ve bir nam kılacağım, onlar ki, utançları bütün dünyada idi (3:19). Sürülmüş, dışlanmış; Bu kişiler bizleriz kardeşler. İşte Tanrımız bu kişileri kendisine çekiyor. Pavlus’a kulak verin: Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiç kimse övünemesin. (1 Kor. 1:26–29)

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? O vakit sizi getireceğim, ve o vakit sizi toplayacağım; çünkü gözlerinizin önünde sürgünlerinizi geri getirdiğim zaman, sizi dünyanın bütün halkları arasında bir nam ve bir hamt kılacağım, RAB diyor (3: 20). İsa’nın ilk gelişi bu çağda ezgi söyleme zamanının geldiği anlamına geliyor ve İsa’nın yakında tekrar gelecek olması ezgiye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor.

Kurtarıcının Söylediği Ezgi (3:17)

Ezgi söylememiz, ilahi söylememiz emrediliyor; ama bu peygamberlikle ilgili en güzel şey Rabbin ezgi söyleyeceği bizlere vaat ediliyor. Bu şuna benziyor: İzmir Protestan Kilisesi olarak ‘Siyon Kızı Ezgi Söyle, Ey İsrail Rabbe Haykır’ ilahisini veya ‘Yücelik Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruhu’na’ ilahisini birlikte söylemeye çalışırken Andrea Bocelli’nin aramıza katılıp bizimle birlikte söylemesi gibi bir şey. Evet, 3:17-18’de Sefanya Kurtarıcının ezgi söylediğini duyuyor. Tanrın YAHVE, güçlü Kurtarıcı, senin içindedir; senin için çok sevinçli olacaktır; seni sevgisiyle sakinleştirecektir; senin için ezgiyle coşacaktır.

Ne harika bir müjde! Kurtaracak güçte olan Rabbimiz aynı zamanda ezgi söyleyecek kadar da alçak gönüllüdür!

İslamiyetin Allahı Kutsal Kitap’ın Yahvesiyle aynı Tanrı değildir. İslamiyetin Allahı otoriter iradesine kesin itaati emreder. İslamiyette Allah kudretlidir. Bizim de Tanrımızın bazusu güçlüdür… mutlak güçtür. Ama bizim Tanrımızın ağzında bir melodi, bir ezgi vardır! senin için çok sevinecektir… senin için sevinçle coşacaktır. Mezmur yazarının da söylediği gibi Çünkü RAB halkından hoşlanır -Çünkü RAB kendi kavmından razıdır – (Mez. 149:4). Eski Antlaşma’daki bu ifade bizler için Tanrı’nın bizleri İsa Mesih’te kabul ettiği anlamına gelir. İslamiyetin Allahı kendisine hizmet edilmesini talep ediyor. Bizim Tanrımız bize hizmet ediyor. “Çünkü İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi” (Markos 10:45)

Akşam karanlıktan korkan çocuklarına şarkı söyleyen anne babalar nasılsa bizim Tanrımız da aynıdır: seni sevgisiyle sakinleştirecektir. Burada bizim için bir sürpriz var. Tanrı’nın bizim için olan sevgisi genellikle hesed kelimesiyle ifade ediliyor. Hesed kelimesi Tanrının sevgisi, vaatlerine bağlılığı, antlaşma sevgisi anlamına geliyor. Çok şahane bir kelime değil mi? Fakat burada Kutsal Ruh Sefanya’ya başka bir kelime veriyor. Buradaki sevgi kelimesi ahava kelimesiyle ifade ediliyor. Ahava bir kocanın karısı için olan şefkatli sevgisi, Yakup’un karısı Rakel’e olan sevgisi (Yar. 29:20) anlamına geliyor. Bir kadının kocası için olan şefkatli sevgisi anlamına geliyor. İşte, Saul’un kızı Mikal Davut’u böyle sevmişti (1 Samuel 18:28); ve Rabbin halkı için, yani bizler için olan sevgisini anlatmak için ahava kelimesi kullanılıyor (Hoşea 3:1).

Neden ezgi-ilahi söylüyoruz? Çünkü Rabbimiz İsa Mesih sadece övülmeye layık bir Kurtarıcı değil, fakat aynı zamanda kendisi de İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısını bizimle birlikte övmektedir. İbraniler 2:12 Mezmur 22:22’deki sözleri İsa Mesih’in ağzından şöyle aktarıyor: “Adını kardeşlerime duyurayım, Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım.” Bizim tapınma önderimiz, ibadet önderimiz İsa Mesihtir. Onu izleyelim!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

15 + 14 =