Daha İyi Umudumuz, Daha İyi İbadetimiz | İbraniler 7:11-19

Fikret Böcek tarafından

28 Mart 2021 (12. hafta) | Diriliş Bayramı Vaaz Serisi, Vaazlar

Diriliş Bayramı Serisi

Daha İyi Umudumuz, Daha İyi İbadetimiz

Bugün Rabbimiz İsa Mesih’in dirilişinin bizim için olan faydalarını düşünmenizi istiyorum. İbraniler kitabını açalım Rabbin bu ayetlerde bizlere öğrettiklerine dikkat edelim. İbraniler 7:11-19 ayetlerini okuduğumuzda İsa’nın dirilişinin bizlere Eski Antlaşma kahinlerinden çok daha iyi bir umut verdiğini görüyoruz. Bu umut bizleri Tanrı’ya daha da fazla yaklaştırıyor. Sevgili kardeşler, bugün Kutsal Ruh’un bizlere öğretmek istediği derse dikkat edelim.

İbraniler’in Büyük Argümanı: İsa Daha İyidir

Birincisi, İbranilerin büyük “argümanı” nedir? Basitçe söylemek gerekirse, İsa daha iyidir. Bu argümanın gücünü hissetmek için kendinizi Yahudi olarak hayal etmeye çalışın. Çok kültürlü topluluğumuzda, insanları dinlerken ve hayatın onlar için nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışırken kendinizi bir başkasının yerine koymayı ya da bir başkasının yerine düşünün. Şimdi bunu yapmayı deneyin.

Kitabı baştan sona okurken onun tapınaktan daha iyi olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Çadır tapınak, çöldeyken ve Vaat Edilmiş Topraklara girdikleri zamandan beri İsrail’in ibadetinin merkeziydi. Daha sonra çadır tapınak yerine kalıcı tapınak binasının yapıldığını görüyoruz. Ve Rab, halkının arasında kurmuş olduğu tapınak evinde bulunacağına söz vermişti. Ancak bunlar, beden almış Tanrı olan İsa Mesih ile birlikte gelen cennetteki gerçekliklerinin yalnızca kopyalarıydı!

İbraniler ayrıca İsa Mesih hakkında İsa’nın rahiplikten (kahinlikten) daha iyi olduğunu söyler. Rahiplerin görevi tapınakta kendi günahları ve halkın günahları için kurban sunmak ve halk için dua etmekti. Ama onlar yalnızca dünyevi anlamda hizmet ediyorlardı ve günahları asla ortadan kaldırmayan hayvan kurbanları sunuyorlardı.

Rahiplerin görevi çadır tapınakta ve kalıcı tapınakta kendi günahları ve halkın günahları için kurban sunmak ve halk için dua etmek idi. Ama onlar yalnızca bu dünyada hizmet ettiler ve günahları asla ortadan kaldırmayan hayvan kurbanları sundular.

Yaptıkları tek şey, kendisi için hiçbir fedakarlığa ihtiyaç duymayan günahsız başrahibimiz İsa’nın günahkârlar için bir kez ve sonsuza dek kendisini sunduğunda ortaya çıkacak daha büyük bir gerçekliğin resmiydi! Ve bu yüzden o kurbanlardan daha iyidir. Sevgili kardeşler, İbraniler kitabının argümanı neydi? İsa’nın üstünlüğü!

İbraniler 4:16–8:13’ün Argümanı: İsa Rahiplikten Üstündür

İkincisi, İbraniler 4:16-8:13’ün argümanına bakalım. İsa rahiplikten, rahiplik kurumundan üstündür. Bu ayetlerin akışına dikkat edin.

Birincisi, Levili rahiplik kurumu insanları yetkinliğe, mükemmelleşmeye eriştiremezdi, ve yetkinlik ifadesiyle Tanrı’ya yaklaşabilmemiz ve kabu görmemiz için günahın kaldırılması kastediliyor. 7:11’de şöyle diyor: Eğer Levililer’in kâhinliği aracılığıyla yetkinliğe erişilebilseydi -nitekim Kutsal Yasa bu kâhinliği öngörerek halka verildi- Harun düzenine göre değil de, Melkisedek düzenine göre başka bir kâhinin gelmesinden söz etmeye ne gerek kalırdı? İbraniler yazarı aslında şunu söylüyor: “Tanrı’nın kendi yasası, Harun’un soyundan gelen rahipleri yönlendirdi, ancak bu rahiplik anlayışı Tanrı’nın yanında durarak bize ihtiyacımız olan her şeyi verebildiyse, o zaman Tanrı neden Kelamında Melkizedek’in şahsında başka bir rahipler soyundan bahsediyor?” Hatta 7:14 ayetinde şöyle diyor: Rabbimiz’in Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlere ilişkin bir şey söylemedi. Yahuda kralların soyuydu; Levi rahiplerin soyuydu. Peki, nasıl oluyor da İsa Mesih kahinlikten, rahiplikten daha iyi, daha üstün oluyordu?

7:15 ayetine bakın: Melkisedek benzeri başka bir kâhin ortaya çıktığından, bu söylediğimiz artık daha da açıktır. Burada İbraniler yazarının ikinci vurgusu, yetkisini yasadan alan Levili rahiplik düzeniyle, yetkisini incil’in kurtuluş müjdesinden alan Melkizedek rahiplik düzenini karşılaştırmak oluyor. 17:16’da, O, Yasa’nın soyla ilgili önkoşuluna göre değil, yok edilemez bir yaşamın gücüne göre kâhin olmuştur diyerek Levili rahiplerin yasanın önkoşuluna göre rahip olduklarını ama İsa Mesih’in İncil’in ebedi kurtuluş müjdesine göre rahip olduğunu belirtmiş oluyor. Peki, burada İncil’in kurtuluş müjdesi nasıl açıklanıyor? Yok edilemez bir yaşamın gücü! Peki, yok edilemeyen bir yaşamın gücü nedir? İsa Mesih’in dirilişi!

 Sevgili kardeşler, İbraniler 4:16-8:13’ün argümanı nedir? İsa Mesih rahiplikten üstündür.

Bunun bizim için faydası: Daha İyi Umudumuz, Daha İyi İbadetimiz

Bunun bizim için olan faydası nedir? Daha iyi umudumuz, daha iyi ibadetimiz. 7:18-19 ayetlerini okuyalım: Önceki buyruk, zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı. Çünkü Yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. Bunun yerine, aracılığıyla Tanrı’ya yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi. Yasanın hiçbir şeyi yetkinleştiremediğini biliyoruz. Yasa aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşmamız ve kabul görmemiz mümkün değildi.

Fakat, bize çok daha büyük bir umut verildiğini okuyoruz. Bunun yerine, aracılığıyla Tanrı’ya yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi. Bu umut nedir? Bu umut İsa Mesih’in dirilişi aracılığıyla yetkinleştirildik, mükemmelleştirildik, yani artık İsa’nın dirilişi aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşabiliyoruz ve Tanrı tarafından kabul ediliyoruz. Ve işte bu nedenle İbraniler kitabının yazarı aracılığıyla Tanrı’ya yaklaştığımız ifadesini kullanarak İsa’nın dirilişinin bizlere vermiş olduğu  umuttan bahsediyor.

Sadece Diriliş Pazarı değil, her Pazar Rabbimize ibadet etmek üzere toplandığımızda hepimiz Tanrı’ya yaklaşıyoruz. Eski Antlaşma’daki hiçbir başkahin (başrahip) bizi bu denli Tanrı’ya yaklaştıramazdı. Bugün kilisemizde ibadet ederken başkahinlerin yapamadığını, yaptıramadığını yapıyoruz. Tanrı’ya yaklaşıyoruz. Başkahin Tanrı’nın ahit sandığının bulunduğu yere yalnızca kendisi ve senede bir kere girebiliyordu. Biz her zaman Tanrı’nın huzuruna gelebiliyoruz! Başkahinin Tanrı’nın huzuruna çıkabilmesi için üst üste sembollerle dolu dini kıyafetler giymesi gerekiyordu. Fakat bizler Mesih’i giydirildik! Mesih’teyiz! Başkahin yeryüzündeki geçici ibadethaneye giriyordu; bizler cennete giriyoruz! Başkahin Kutsalların Kutsalına girdiği zaman orada ölecek olursa beline zillerle donatılmış bir halat bağlanıyordu.

Sevgili kardeşler, bizler umutla ve kesin güvenceyle Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Bizler Rabbimiz İsa Mesih’in yok edilemez bir yaşamın gücünün, yani dirilişinin bizlere vermiş olduğu umutla ve güvenceyle Tanrı tarafından kabul edildiğimizi bilerek ibadet ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

4 + 10 =