Diriliş: Mesih’le Birliğimizin İyi Haberi | Efesliler 1_3-8, 11, 13; Romalılar 6_3-5

Fikret Böcek tarafından

17 Mart 2024 (11. hafta) | Diriliş Bayramı 2024, Vaazlar