Lütuf | Yaratılış 25:19-26:1-5 ; 28:10-17

Fikret Böcek tarafından

6 Mart 2022 (09. hafta) | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi, Vaazlar

Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Lütuf

 • Eski Antlaşma bir çiçeği andırıyor.
 • Topraktaki küçük bir tohum gibi kök salmaya başlıyor.
 • Sonra filizlenip büyümeye başlıyor.
 • Ve sonunda büyüdüğünde tüm rengiyle ve tüm güzelliğiyle ortaya çıkıyor.
 • Basit bir tohumun zamanla gelişip büyümesi ve şekillenmesi gerekir.
 • Bizim kurtuluş hikayemiz de aynen böyle.
 • Önce Yaratılış 3:15’te Tanrı Kurtuluş Müjdesinin tohumunu ekiyor.
 • Sonra Eski Antlaşma’nın çeşitli sahnelerinde bu tohum büyüyüp gelişiyor.
 • Sonunda Mesih gelince de olgunluğa erişmiş oluyor.
 • Bu vaazlarımızda hala tohum sahnesindeyiz.
 • Kurtuluş Müjdesi çok az da olsa kök salmış durumda.
 • İbrahim, İshak ve Yakup bizim köklerimizi oluşturuyor.

Yakup’un Yaşamında Lütuf Prensibi (25:19-26)

 • Yakup daha doğmadan önce bile RAB Yakup’u lütuf aracı olarak kullanmıştı.
 • Tanrı lütfunu hakedenlere değil, kendi seçtiklerine gösteriyor.
 • Yeni Antlaşma’nın bakış açısıyla Yakup’un doğumuna bakacak olursak,
 • İbrahim’in veya İshak’ın oğlu olmanız önemli değil.
 • Tanrı’da kayırmacılık olmaz.
 • Tanrı birincileri sonuncu, sonuncuları da birinci yapabilir.
 • Romalılar mektubundan bunu öğreniyoruz.

Romalılar 9:11-12 “Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebeka’ya, “Büyüğü küçüğüne kulluk edecek” dedi. Öyle ki, Tanrı’nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün.”

 • İshak ve Rebeka çocuklarına bu prensibi çocuklar daha küçükken öğretmeliydiler.
 • Fakat burada da aynı şeyleri görüyoruz:
 • Günah, kıskançlık, güvensizlik ve Tanrı’nın vaadini kendi gücüyle yerine getirmeye çalışma arzusunu görüyoruz. 

Yakup’un İlk Oyunu ve Rabbin Cevabı (25:27-34, 26:1-5)

 • Yakup kardeşi Esav’ı sevmek yerine Şeytan’ın kısa yolunu seçiyor.
 • Tanrı’nın vaadini yerine getireceğine güvenmiyor.
 • Fakat RAB Yakup’u yargılamıyor.
 • Tersine lütfunu gösteriyor.
 • Yakup, babasının bereketini almak için dolaplar çevirdiği halde…
 • Tanrı, İbrahim’e verilen vaadin Yakup aracılığıyla süreceğini söylüyor.
 • Kardeşler biz Tanrı’nın lütfunu haketmiyoruz.
 • O’nun gazabını hakediyoruz.
 • Onun lütfunu hakedecek hiçbir şey yapmadık.
 • Yakup Tanrı’nın lütfunu haketmedi.
 • Haketmeyi bırakın, Tanrı’nın lütfuna karşı çalışıyor!
 • Buna rağmen Tanrı ona lütfunu gösteriyor.
 • İşte, lütuf bundan dolayı anlaşılması çok zor bir şeydir.
 • Mesih’in kilisesi… yaşamlarınıza bakın!
 • Yüreklerinize bakın… düşüncelerinizi yoklayın!
 • Yüreklerinizde ve düşüncelerinizde Mesih size şöyle diyor:
 • “Günahlarını biliyorum. Hatalarını biliyorum.
 • “Yapmış olduklarını, yapmakta olduklarını ve yapacaklarını biliyorum…
 • “Ve işte sana karşılıksız lütfumu veriyorum…”

Yakup’un İkinci Oyunu ve Rabbin Cevabı (27:1-25, 28:10-17)

 • Ve Yakup yine Tanrı’ya güvenmiyor!
 • Bu sefer annesi Rebeka’yla birlikte vaadedilen tohum olmak için yeni bir dolap çevirme peşindeler.
 • İshak’ın artık yaşlandığını ve öleceğini görüyorlar.
 • Bu fırsatı değerlendirip kendi amaçları için kullanmayı planlıyorlar.
 • Fakat TANRI! Tanrı’nın vaadi kesindir… ve her şeye rağmen gerçekleşecektir.
 • İshak bunu ne zaman anlayacaksın?
 • Ne zaman kendine güvenmeyi bırakacaksın?
 • RABBE ne zaman güveneceksin?
 • RAB Babil’de bütün milletleri dağıtmıştı.
 • Fakat RAB bu laneti tersine çeviriyor.
 • Ve yargı yerine lütuf gösteriyor.
 • RAB bütün milletleri Yakup aracılığıyla bereketliyor.
 • En son olarak Yakup’tan gelen Mesih aracığıyla tüm milletler bereketleniyor.
 • İsa Mesih Cennetin kapısıdır.
 • Baba Tanrı’nın lütfuna giden tek YOL Mesihtir.
 • İshakla Esav’ın öyküsünde Tanrı’nın karşı konulmaz gücünü ve tarihteki lütuf dolu elini görüyoruz.
 • Önce İbrahim’in hataları, şimdi de Yakup’un hataları…
 • Kutsal Kitap burada bize ne öğretiyor?
 • Tanrı GÜNAHKARLARI kurtarır!

Yakup’un Korkusu ve RABBİN Cevabı (32:1-32)

 • Son olarak Yakup’un gizemli bir kişiyle güreştiğini görüyoruz.
 • Yakupla güreşen Tanrı’nın kendisiydi.
 • Neden?
 • Çünkü RAB Yakup’a bir şey gösteriyordu…
 • Neydi Rabbin Yakup’a gösterdiği?
 • Yakup’un hayatının kontrolü kendisinin elinde değil, Tanrı’nın elindeydi…
 • Yakup’un insanlarla olan bocalamaları, çekişmeleri hiçbir anlam ifade etmiyor.
 • Esas korkulması gereken RABdir.
 • RAB isterse Yakup’u bu topraklardan uzak tutar veya bu topraklara girmesini sağlar.
 • Yakup’un rüyaları imanını kendi gücüne değil, RAB’be dayandırması gerektiğini öğretiyor.
 • Hiç kimse bunun kolay olduğunu söylemiyor.
 • İncil’in mesajı bilge arkadaşlarınız ve komşularınız için aptallık olabilir.
 • İncil’in mesajı güçlü olduklarına inananlar için zayıf görünebilir.
 • Fakat dünyanın bilgeliğini bırakan bizler için Mesih kurtuluştur.

1 Korintliler 1:18-25 “Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır: “Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, Akıllıların aklını boşa çıkaracağım.” Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Mademki dünya Tanrı’nın bilgeliği uyarınca Tanrı’yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler’se bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için -ister Yahudi ister Grek olsun- Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı’nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı’nın “zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür.”

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

 

 

 

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

9 + 5 =