Oğul Vaadi | Yaratılış 21:1-7

Fikret Böcek tarafından

20 Şubat 2022 (07. hafta) | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi, Vaazlar

Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Oğul Vaadi 

 • Protestan Reformasyonunun temel gerçeklerinden birisi de Eski ve Yeni Antlaşma’nın mesajının sürekliliğiydi.
 • Roma Katolik Kilisesi tam bir süreklilik olduğunu söylüyor.
 • Roma’ya göre İsa Musa’nın devamı, İncil Yeni Yasanın devamı ve Misva Ayini ise Yeni Kurban törenidir.
 • Anabaptistler ise herşeyin tamamen bitmiş olduğunu ve Eski Antlaşma’nın geçersiz olduğunu söylüyorlardı.
 • Biz Reformist Hristiyanlar ise metodun bittiğini ama mesajın sürdüğünü ve devamlılığını savunuyoruz.
 • Bu durumu teolojik bir dille anlatacak olursak şöyle anlatabiliriz:
 • Lütuf Antlaşması’nın özünde devamlılık vardır,
 • Fakat Lütuf Antlaşması’nın uygulanışında tamamlanmışlık vardır.
 • Bu durumu Heidelberg Kateşizmi’nin 19. sorusunda görüyoruz.

Heidelberg Soru 19: Bunu nasıl biliyorsunuz? Kutsal Kitap bana söylüyor. Tanrı’nın kendisi Müjdeyi cennette açıkladı, daha sonra kutsal atalar ve peygamberler aracılığı ile ilan etti, kurbanlar ve yasanın diğer törenleriyle bunu tasvir etti, sonunda sevgili Oğlu aracılığı ile bunları tamamladı.

 • İsa Mesih’in müjdesi kurtuluş tarihinde çeşitli şekillerde görünmüştür.
 • Mesaj aynı fakat metodlar farklı.
 • Bu gerçeği aklımızda tutarak Yaratılış 21’e geliyoruz. (Tekrar okuyun).
 • Burada İsa Mesih’i nasıl görüyoruz?
 • Adı “kahkaha” anlamına gelen İshak’ın hikayesi iki kahkaha çeşidinin çevresinde gerçekleşiyor:
 • Şüphe kahkahası ve iman kahkahası.

Şüphe Kahkahası

 • Yaratılış 21’e kadar okuduğumuz hikayede İbrahim ve Sara İshak’ın doğacağı vaadine neden gülüyorlar?
 • İsa Mesih’in Kurtuluş Müjdesinin gerçekleşmesinde İshak’ın doğuşu çok önemliydi.
 • Vaad edilen Tohum olan Kurtarıcının gelmesi için İshak’ın doğması gerekiyordu.
 • İbrahim ve Sara’yı şüpheye iten neydi?
 • İbrahim’in Harran’dan çağrılmasından ve bir oğul vaadinden ne kadar zaman geçmişti?
 •  Yaratılış 12’den (çağrı) Yaratılış 21’e (İshak’ın doğumu) kadar 25 yıl geçmişti!
 • “Tanrı nerede? Vaadine ne oldu? Neden bu kadar uzun sürüyor?” gibi soruları sormak çok doğal.
 • Daha önceden İbrahim’in imanını övdük. İbrahim’in iman adamı olduğunu söyledik.
 • Yeni Antlaşma’da İbrahim’in imanlıların babası olduğunu okuyoruz.
 • İbrahim’in imanla aklandığını okuyoruz.

1 Korinliler 10:11 “Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi.”

 • Eski Antlaşma hikayeleri bizlere örnek olsun diye yazıldı.
 • İbrahim’in ruhsal çocukları olan bizler çarmıhlarımızı yüklenip Mesih’in krallığı için sabırla yaşamalıyız.
 • Tanrı’nın inşa edeceği Tanrı’nın şehrini beklemeliyiz.
 • Tanrı’nın şehrini bekleyen ve bu beklentiyle yaşayan ruhsal yolcular olmalıyız.
 • Martin Luther’in başından geçen bir hikaye anlatayım:
 • Bir gün Martin Luther “sadece ve yalnızca imanla aklanma” üzerine bir ders verirken birisi araya girip, “Bu kadar da kolay olamaz!” der. Luther’in cevabı şöyle olur: “İmanın kolay olduğunu mu zannediyorsun?
 • Evet, iman Tanrı’nın armağanıdır.
 • Fakat imanla yaşamak kolay değildir.
 • İbrahim ve Sara Tanrı’nın sözüne ve vaadine karşı şüpheli yaklaştılar.
 • İmanlıydılar ve imanla aklanmışlardı.
 • İmanla yaşıyorlardı. 
 • Şüphelerini nasıl ifade ettiler? Gülerek…
 • Tanrı’nın İbrahim’e ve Sara’ya verdiği vaade gülmeleri yeni bir şey değildi.
 • İbrahim ve Sara için şüphe yeni bir şey değildi.
 • Hepimizde olduğu gibi, İbrahim ve Sara da şüphe ve merak içinde yaşıyordu.
 • İbrahim 12. bölümde 75 yaşındayken Tanrı’nın vaadini izleme çağrısı almıştı.
 • Hemen sonra Avram’ın eşi Sara hakkında Firavun’a yalan söylediğini görüyoruz.
 • İbrahim imanla aklandı ama her zaman bu imanla yaşamadı.
 • Avram Mısır’da ölecek olsaydı vaad edilen oğul da gelemezdi.
 • Bu nedenle İbrahim’in Tanrı’dan şüphe etmesi yeni bir şey değil.
 • Yaratılış 15’te Avram’ın şüphesini görüyoruz:

Yaratılış 15:2-3 “Avram, “Ey Egemen RAB, bana ne vereceksin?” dedi, “Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer’e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir uşak mirasçım olacak.”

 • Sonra Rab Avram’a görünüp şöyle diyor:

Yaratılış 15:4-5 “RAB yine seslendi: “O mirasçın olmayacak, öz oğlun mirasçın olacak.” Sonra Avram’ı dışarı çıkararak, “Göklere bak” dedi, “Yıldızları sayabilir misin? İşte, soyun o kadar çok olacak.”

 • Buna rağmen, 16. bölümde Avram 85 yaşındayken çocuk sahibi olabilmek için Hacerle yatıyor.
 • Tanrı’nın vaadini kendi kendisine yerine getirmeye çalışıyor.
 • Tanrı’nın işini insan yapamaz!
 • Avram’ın Sara’dan bir oğlu olacaktı.
 • Vaad bununla ilgiliydi.
 • Bu vaad kurtuluşla ilgili bir vaaddi.
 • Avram’ın Sara’dan bir oğlu olacaktı ve Mesih bu çizgiden gelecekti.
 • Bu Avram’ın gücüyle değil, Tanrı’nın gücüyle olacaktı.
 • RAB, 17. bölümde vaadini tekrarlıyor.
 • Bu sefer, vaadini hatırlaması için İbrahim’e gözle görülür bir işaret veriyor.
 • Sünnet.
 • Buna rağmen İbrahim gülüyor.
 • Sonra RAB, 18. bölümde İbrahim’in çadırında görünüyor ve
 • Sara’nın bir yıl içerisinde bir oğlunun olacağını söylüyor.
 • Ve Sara gülüyor.
 • Ve Yaratılış 20’de ise İbrahim Avimelek’e Sara’yla ilgili yalan söylüyor.
 • “İmanın kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz?”
 • Kutsal Kitap’ta iman yaşamının ne kadar zor olduğunu görüyoruz.

İman Kahkası (21:1-7)

 • Sonunda Tanrı’nın vaadi gerçekleşiyor.
 • İbrahim’in imansızlığına rağmen!
 • Buradan ne öğreniyoruz?
 • Tanrı’nın vaadi bizim yaptıklarımıza değil, kendi isteğine bağlıdır.
 • Kurtuluşumuz da bizim yaptıklarımıza değil, Tanrı’nın seçimine bağlıdır.
 • 25 sene sonra Tanrı’nın vaadi gerçekleşiyor.
 • Yaratılış 21 Tanrı’nın sözünü tuttuğunu söylüyor.

Yaratılış 21:2 “Sara hamile kaldı; İbrahim’in yaşlılık döneminde, tam Tanrı’nın belirttiği zamanda ona bir erkek çocuk doğurdu.”

 • Tanrı tarih boyunca halkıyla birlikteydi.
 • Ve tam belirttiği zamanda geldi.
 • İbrahim’in başından geçen her şey Tanrı’nın Lütuf Antlaşması’nın sadece tek taraflı olduğunu göstermek içindi.
 • Tanrı’nın insanları günahlarından kurtarması iki taraflı bir iş değildir (Sinerji).
 • Tanrı’nın kurtarışı tek taraflı bir iştir (Monerji).
 • Kurtuluş için ortak yok.
 • Tanrı insanları kurtarmak için ortak aramıyor.
 • Ortaklaşa çalışma veya özgür iradeyle seçim diye bir şey yok.
 • İbrahim’in hikayesine bakarak Tanrı’nın hakimiyetini ve karşı konulmaz lütfunu görüyoruz.

Romalılar 4:19-21 “Yüz yaşına yaklaşmışken, ölü denebilecek bedenini ve Sara’nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı’nın vaadinden kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrı’yı yüceltti. Tanrı’nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi.”

İbraniler 11:11  “İman sayesinde Sara’nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu.”

 • İbrahim ve Sara şüphelerine ve tüm zorluklara rağmen Tanrı’nın gücüne inandılar.
 • Bu hikaye Tanrı’nın ilahi takdirini, Tanrı’nın hakim gücünü gösteriyor.
 • En önemlisi, Tanrı’nın lütfunu gösteriyor.
 • Tanrı benim imansızlığıma rağmen vaadini yerine getiriyor.
 • Ve Sara oğluna İshak (kahkaha) adını veriyor.
 • Sara Tanrı’nın planına ve ilahi takdire gülüyor.
 • Sara Nine’yi bu yaşta elinde bir bebekle gören herkes Tanrı’nın gücünü görüp sevinçle gülecekler.
 • Kardeşler, Tanrı imanımızı denemelerden ve testlerden geçirmeye devam ediyor.
 • İmanımızın yıllarca bu şekilde denenmesinin sebebi nedir?
 • Bizim aracılığımızla dünyanın gözünde kendisini yüceltmek için.
 • İshak’ın neden vaade göre doğması gerekiyordu?

Yaratılış 3:15 “Onun soyu (tohumu) senin başını ezecek.”

 • İshak’ın doğumu İbrahim’den gelecek olan Rab İsa Mesih’e işaret ediyordu.
 • Sara’ya olduğu gibi, Tanrı’nın meleği Meryem’e de görünerek Tanrı için hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyledi.
 • Tanrı, mucizevi bir şekilde Sara gibi yaşlı bir kadının hamile kalmasını sağladı.
 • Aynı şekilde, Bakire Meryem’in de mucizevi bir şekilde hamile kalmasını sağladı.

Galatyalılar 4:4-5  “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.”

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

5 + 15 =