Oğul’un Aşağı Kılınmış Hali | İbraniler 2:14-18

Fikret Böcek tarafından

15 Aralık 2019 (50. hafta) | Noel Advent 2019 Vaaz Serisi, Vaazlar

Noel Advent 2019 Serisi

Oğul’un Aşağı Kılınmış Hali | İbraniler 2:14-18

Rev. Fikret Böcek tarafından | Noel Advent 2019 Serisi

Oğul’un Aşağı Kılınmış Hali

Bugün buraya geldiğinizde nasıl bir şey duyacağınızı düşündünüz? Tanıdığımız birçok Hristiyan Noel sezonunu duygusal, geleneksel bir havaya bürünüp gerçek anlamından uzak bir şekilde kutluyor. Belki de aramızda Noel’i gerçek anlamından uzak bir şekilde kutlamaya devam eden arkadaşlarımız olabilir. Ama bugün size bambaşka bir şey anlatmak istiyorum. Bugün sizlere Tanrı’dan bir Sözü açıklamak istiyorum. Ve bu Söz şudur: Eğer Tanrı’nın Oğlu beden almadıysa imanınız da boşunadır ve anlamsızdır, sizler halâ günahlarınızla yaşıyorsunuzdur ve benim vaazlarım da boştur! Buna inanıyor musunuz? Şöyle düşünün: Mesih’in doğumu yoksa, Mesih’in ölümü de yoktur, Mesih’in dirilişi de yoktur. Ve Mesih’in doğumu, ölümü ve dirilişi yoksa, sizler Tanrı’yla ilişkinizde nerede olurdunuz?

İbranilere yazılan mektupta bu gerçeği öğreniyoruz. İbraniler mektubunun giriş kısmında yazar, meleklerle İsa Mesih’i karşılaştırırken İsa Mesih’in meleklerden de üstün olduğunu söylüyor. İbraniler 2’nin sonlarında da ‘İsa Mesih’in üstünlüğü’ konusu doruk noktasına ulaşıyor. Yazar burada meleklerle ilgili muhteşem şeyler söylüyor. Meleklerle ilgili Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?’ (1:14) diye soruyor. İbraniler 2:2’ye göre Eski Antlaşma Sözleri Tanrı’nın halkına melekler tarafından getirilmiştir. İsa Mesih hakkında “Meleklerden ne denli üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o denli üstün oldu” (1:4-5) diyor. Mesih’i ebedi Yaratıcı (1:10–12), göklerin Kralı (1:13), Sözü nihai yargı getiren (2:1-4) olarak tanımlıyor. Ve 2:5’te ‘Tanrı, sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı’ diyerek gelecek dünyayı Mesih’e bağlı kıldığını söylüyor. Mesih tüm çağların Rabbidir! Kutsal Yazılar’da Mesih’i tanımlayan birçok isim ve sıfat kullanıldığını görüyoruz.

Ama Oğul’un meleklerden üstün olduğunu gösteren en önemli özelliği de Oğul’un Aşağı Kılınmış Halidir. Burada Oğul’un aşağı kılınmışlığının derinlikleri tasvir ediliyor. 2:6’da Mezmur 8’den şu alıntıyı okuyoruz: “Ya Rab, insan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin? Onu meleklerden biraz aşağı kıldın, Başına yücelik ve onur tacını koydun, Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek Ona bağımlı kıldın.” (2:7, 8). Ama biz bunu görmüyoruz, öyle değil mi? Her geçen gün insanlığın ayaklar altına alındığını, insanlık onurunun düşürüldüğünü görüyoruz. Ama İsa Mesih’in kısa bir süreliğine kendisini alçaltarak bizlere nasıl hizmet ettiğini görüyoruz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz (2:9).

Önümüzdeki Noel Advent sezonunun son pazarında ‘Sakin Gece Kutsal Gece’ ilahisini söyleyeceğiz. Burada bu sözlerin ne anlama geldiğini görmenizi istiyorum. İbraniler’in yazarı 2:11’de Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı Baba’dandır diyerek bizlerin İsa Mesih’le aynı Baba’dan, yani aynı kaynaktan geldiğimizi söylüyor. Bu şekilde İsa Mesih’in bizler gibi insan olduğuna işaret etmiş oluyor. İşte bu nedenle Bunun içindir ki, İsa onlara “kardeşlerim” demekten utanmıyor. Sonra iki kez Grekçe ‘epei oun’ (bu nedenle, bunun için) ifadesi kullanılıyor. Türkçe çeviride bu ifadeleri tam vermemiş ama Grekçe’de bu ifade kullanıldığında kendinize ‘hangi nedenle’ sorusunu sormanız gerekiyor. Burada da -Bu nedenle- Bu çocuklar (yani bizler) etten ve kandan oldukları için (yani hepimiz aynı insan özelliklerine sahibiz) İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı (2:14). Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu (a. 17). Derinlik budur! Rabbimiz insan bedeni aldığında işte bu derinlikte kendisini alçaltmış oldu! Tüm çağların ve tüm meleklerin Rabbi insanlığımızı paylaşıyor, insanlığımıza ortak olup bizlerle birlikte zaman geçiriyor! İşte gerçek sevgi budur.

Bazılarımız parçalanmış aile yapılarından geliyoruz. Bu durumdaysanız, Noel sezonunda kendinizi sevgisiz hissediyor olabilirsiniz. Yalnız yaşayanlar, evli olmayanlar, Noel’i yalnız karşılayacak olanlar… siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İsa Mesih sizi herkesten çok daha fazla seviyor! Kutsal Kutsal Kutsal olan Baba Tanrı biricik Oğlunu bu kadar aşağı kılınmış bir halde gönderiyor. İşte en kutsal olan, gökte ve yerde herşeyden üstün olan Rabbimizin girdiği derinlik budur! Kalkedon İman Açıklaması’nda şöyle diyor. 

“O halde bizler, ilk kilise babalarının izinden giderek, fikir birliğine vararak, başlangıçtan beri peygamberlerin O’nunla ilgili söylemiş oldukları, Rab İsa Mesih’in Kendi hakkında öğretmiş olduğu ve kilise babalarının elimize ulaşmış olan İman İkrarlarında olduğu gibi insanlara, aynı Oğlu, Rabbimiz İsa Mesih’i, Tanrılıkta ve de insanlıkta aynı şekilde kusursuz olduğunu; tamamen Tanrı ve tamamen insan olduğunu, akla ve mantığa uygun ruha ve bedene sahip olduğunu; insan doğasında her şeyde-Kendisinde hiç günah bulunmadan- bizimle aynı doğaya sahip olduğunu; Tanrılıkta zamanın öncesizliğinde Baba’nın Biricik Oğlu olduğunu, bu son günlerde bizim için ve kurtuluşumuz için, insan doğasına göre, Oğul’un annesi olan bakire Meryem’den doğduğunu; aynı Mesih’in, Oğul’un, Rab’bin, Biricik Olan’ın, birbirine karıştırılamaz, değiştirilemez, birbirinden koparılamaz, ayrılmaz bir şekilde iki doğaya sahip olduğunun bilinmesi gerektiğini; bu doğaların ayrı oluşunun birlik tarafından hiçbir şekilde  ortadan kaldırılamayacağını, fakat aksine her doğanın niteliğinin korunması gerektiğini; aynı Kişi’de ve aynı Varlık’ta aynı zamanda var olarak, iki kişiye bölünemeyeceğini ve ayrılamayacağını, fakat aynı Oğul’u, Biricik Olan’ı, Söz olan Tanrı’yı, Rab İsa Mesih’i ikrar etmelerini öğretiriz.”

Beden alarak ebedi olan fani, sonsuz olan sonlu, değişmez olan değişebilir, görünmez olan görünür, Yaratıcı bir yaratılan, Herşeyi sağlayan ihtiyaç duyan, Herşeye Gücü Yeten zayıf, Tanrı insan olmuştur! İşte Rabbinizin sizin için aşağı kılınmış hali bu şekildedir! 

Aşağı kılınmışlığın amacı burada açıklanıyor. Eğer bir hayaliniz varsa, bu hayalinizi yazana kadar sadece hayalden ibaret kalır… ama kafanızdakileri yazdığınız zaman hayaliniz amaca dönüşür.

İbraniler kitabının yazarı Tanrı’nın Oğlu’nun kendisini bizim konumumuza indirerek alçaltmasının amacının ne olduğunu açıklıyor. Tanrı, Kutsal Üçlübirliğin İkinci Kişisi olan Oğul Tanrı’yı bir amaç uğruna, (kısa bir süreliğine) meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz, Ayrıca 2:14’te şunu okuyoruz: Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Grekçe yani anlamına gelen hina kelimesi amaca işaret ediyor: yani (hina) İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı (a. 14).

İsa Mesih kadının tohumu olarak yılanın murdar tohumuyla savaşmak üzere geldi. Yuhanna şöyle yazıyor: Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. “Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.” (1 Yuhanna 3:9). Mesih fethedendir. Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz (a. 9). Mesih savaşa eşit şartlarda gelmiyor, “dostları için canını feda eden” Herşeye Gücü Yeten Kurtarıcı olarak geliyor. ve bu şekilde ölümü ve zindancı olan Şeytanı yeniyor. 

Ayrıca 2:17 ayetine bakın. Kutsal Üçlübirliği İkinci Kişisi her yönden kardeşlerine benzemiştir: Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, (yani) Tanrı’ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Noel ilahilerimizi söylediğimiz bu günlerde bu gerçeği asla unutmayın!

Esenlik, huzur, barış sadece ve yalnızca kefaret (ἱλάσκεσθαι) aracılığıyla mümkündür. ἱλάσκεσθαι – hilaskestai  (kefaret, bağışlama) kelimesi Mesih’in acı çekmesi ve ölmesiyle Tanrı’nın gazabının hedefinin değiştirilmesi anlamına gelir. Mesih’in doğum günü olan Noel’e Doğuş Bayramı diyoruz. İşte bu sezonda Mesih’in ölümünü asla ve katiyen unutmayın! Ve onun acılarından dolayı ölüm korkusundan ve yaşam boyu kölelikten kurtarıldık (a. 15).

Burada onun aşağı kılınmış halinin bizleri nasıl rahatlattığı açıklanıyor. 2:16’ya bakın: Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım ediyor. Oğul, aşağı kılınmış haliyle meleklerden düşük bir durumda olmasına rağmen, melekler için gelmemişti. Dahası, sadece gerçek insan doğasına bürünmekle kalmayıp İbrahim’in tohumunun doğasına bürünmüştü! Çünkü bütün milletler İbrahim’in seçilmiş tohumu aracılığıyla bereketleneceklerdi! Bizi teselli eden, Mesih’in genel olarak insanlığın doğasına bürünmüş olması değil bizim doğamıza bürünmüş olmasıdır! İznik İman Açıklaması’nda şunu ikrar ediyoruz: Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi. Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.Bizi teselli eden Mesih’in dünya için varoluşu değil, Mesih’in bizim için varoluşudur. Mesih’in insanlar için beden alışı değil, benim için beden alışıdır! “Yaşamda ve ölümde tek tesellin nedir?” Mesih’in benim için beden alışıdır.

Beden almış, çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve göğe alınmış olan Rabbinizde bol  teselli bulabilirsiniz: Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir (a. 18). Peki, bu Noel sezonunda sizin çektiğiniz zorluklar neler? “Çekmediğim zorluk mu var sanki?” diyebilirsiniz! Güç, prestij, kendine tapınma denenmelerinden geçiyor musunuz? O zaman beden aldığı zamanlarda çölde denenmiş olan Rabbinize bakın. Ruhsal olarak en karanlık günlerinizde Tanrınızdan dönme denenmesinden mi geçiyorsunuz? O zaman tutuklanmadan önce bahçede gözyaşlarıyla dua etmekte olan beden almış Rabbinize bakın. Belli bir sıkıntıdan dolayı inancınızı, imanınızı yitirme denenmesiyle mi yüz yüzesiniz? O zaman beden almış Rabbimizin çarmıhtaki şu sözlerini hatırlayarak çarmıha bakın: “Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin.”

Sevgili kardeşler, başınıza birçok denenme, zorluk gelecek… ama Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in de bütün bu denenmelerden, tecrübelerden ve duygulardan geçmiş olduğunu unutmayın.

İşte bugün bu mesajı duymaya geldik!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

6 + 10 =