Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Pesah | Mısırdan Çıkış 12

Rev. Fikret Böcek tarafından | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Pesah

 • Geçen hafta Mısırdan Çıkış 3. bölümü inceledik.
 • RAB Musa’ya görünüp adının anlamını ve halkını kurtaracağını açıklamıştı.
 • RAB’bin halkının yaklaşan kurtuluşu anlamaları için bu bilgi yeterliydi.
 • Bugün 12. bölüme geçiyoruz. İsrail halkının Mısır’dan çöle doğru geçtikleri bölüme geldik.
 • 4-11 bölümlerinde Musa’nın Harunla birlikte Mısır’a yollanmalarını ve İsrail’in ihtiyarlarıyla toplanmalarını okuyoruz.
 • Firavun İsrail halkının üç günlüğüne çöle gidip RAB’be tapınma isteklerini reddediyor.
 • Günlük samanlarını ellerinden alıp kendi samanlarıyla tuğla yapmalarını istiyor.
 • Bunu yerine getiremeyen ustaların hepsi dövülüyor.
 • Bunun üzerine İsrail halkı Musa’ya ve Harun’a lanet edip: “RAB yaptığınızı görsün, cezanızı versin!” dediler. (5:21)
 • Musa Tanrı’nın lütfunu ve kurtuluş Müjdesi’ni herkese anlattı.

Mısırdan Çıkış 6:9 “Musa bunları İsrailliler’e anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler.”

 • Fakat Rabbin bu durum için bir amacı vardı.
 • RAB işlerini ve mucizelerini göstermek için bu durumun böyle olmasını istiyordu.

Mısırdan Çıkış 7:5 “Mısır’a karşı elimi kaldırdığım ve İsrailliler’i aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim RAB olduğumu anlayacak.”

 • 7-10. bölümlerde RAB’bin işlerini ve mucizelerini okuyoruz. 11. bölümde ise RAB Firavun’u en büyük bela hakkında uyarıyor. Fakat,

Mısırdan Çıkış 11:10 “… Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler’i ülkesinden salıvermedi.”

Yeni Bir Başlangıç (12:1-2)

 • Ve sonunda RAB Musa’ya ve Harun’a son belayı gösteriyor (12: 1)
 • Son Bela köleliğin sonu, acıların/elemlerin sonu, belaların sonu olacaktı.
 • Fakat aslında yeni bir başlangıcın başıydı.

Mısırdan Çıkış 12:1-2 “RAB Mısır’da Musa’yla Harun’a, “Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak” dedi”

 • İsrail’in yeni ve radikal bir şekilde düşünmeye başlaması gerekiyordu.
 • RAB Fısıh bayramında radikal bir şey yapacaktı.
 • Bunun için dini bayramlarını da bu yeni takvime göre düzenlemelerini istiyor.
 • Bu prensip bizim için de geçerli.
 • Ruhsal doğum günümüz ne zaman?
 • Yeni Antlaşmaya göre, hangi gün Rabbe iman ettiğimiz değil, hangi gün vaftiz olduğumuz daha önemli.
 • Tabii ki vaftiz bir sembol.
 • Ölümü ve dirilişi yaşadık (Romalılar 6), yıkanma ve yenilenmeyi yaşadık (Titus 3)

Fısıh Hazırlığı (12: 3-28, 43-50)

 • Kurban edilecek kuzu için gerekli şartlar şunlardı: “kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı” (12: 5).
 • Ayın onunda ve ondördünde bir kuzu veya keçi seçmeleri gerekiyordu.
 • “İki gecenin ortasında” anlamına geliyor.
 • Yahudilerin günü güneş batımında başlayıp ertesi gün güneş batımında sona eriyordu.

Mısırdan Çıkış 12:7 “Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler.”

 • ayette kuzunun kanının mercanköşkü otuyla sürülmesi talimatını veriyor:

Mısırdan Çıkış 12:22 “Bir demet mercanköşkotu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün.”

 • Bu ayrıntı kurtuluş tarihimiz için çok önemli.
 • Mercanköşküotu Kutsal Kitap’ta temizlenme/aklanma anlamına geliyor.

Memur 51:7 “Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, Yıka beni, kardan beyaz olayım.”

 • Deri hastalığına sahip olanları temizlemek için de aynı ot kullanılıyor.

Levililer 14:14  “Kâhin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanından sürecek.”

Çölde Sayım 19:18 “Temiz sayılan bir adam mercanköşkotunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın, bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe, öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de suyu serpecek.”

İbraniler 9:19 “Musa, Kutsal Yasa’nın her buyruğunu bütün halka bildirdikten sonra su, al yapağı, mercanköşkotu ile danaların ve tekelerin kanını alıp hem kitabın hem de bütün halkın üzerine serpti.”

 • Bu kan, kapı sövelerine sürüldükten sonra kimsenin evden çıkmaması gerekiyor. (22)
 • Tamamen RAB için ayrılmışlardı.
 • Hayvan tamamen kutsal bir amaç için ayrılmıştı.
 • Bunun için geri kalan kısımlarının tamamen yakılması gerekiyordu.
 • Haşlanmaması ve çiğ olarak yenmemesi gerekiyordu (12: 9).

Mısırdan Çıkış 12:46 “Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız.”

 • Dikkat edin: Kemiklerin kırılmaması gerekiyordu.
 • Yuhanna 19:36’da bu çarmıhtaki İsa için söylenmişti.

Yuhanna 19:36 “Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için oldu.”

 • Romalı askerler çarmıhtakilerin ölümünü hızlandırmak için çarmıhtakilerin bacaklarını kırıyorlardı.
 • Fakat İsa Mesih beklenenden önce öldüğünden bacaklarını kırmadılar.
 • Sonra Yuhanna bu sözün yerine geldiğini söylüyor.
 • Sebep?
 • Kuzu ve İsa kutsal kurbanlardı.
 • Kurban kuzusunun lekesiz ve kusursuz olması gerekiyordu.

Mezmur 34:18-20 “RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır. Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu. Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.”

 • Doğruları RAB korur. Kötüden ve kutsal olmayandan RAB korur.
 • Kuzunun bütün olarak tutulması, temiz ve kusursuz olması Mesih’e işaret ediyor.
 • Kuzuyla birlikte mayasız ekmek ve acı otlar yemeleri gerekiyordu.
 • Kuzuyu yerken tüm elbiselerini ve ayakkabılarını giymiş olmaları gerekiyordu.
 • Sebep?
 • Hızlı yemeleri gerekiyordu çünkü kurtuluşları yakındı (12:11).
 • Kuzu etinde artık kalırsa sabah erkenden hepsini yakmaları gerekiyordu.
 • Yabancılar, köleler ve konuklar için söylenenlere dikkat edin.
 • Yabancılar bu kutsal yemekten yiyemezler (12:43,45).
 • Konuklar için şartlar daha farklıydı:

Mısırdan Çıkış 12:48 “Yanınızdaki yabancı bir konuk RAB’bin Fısıh Bayramı’nı kutlamak isterse, önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli; sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri Fısıh etini yemeyecektir.”

 • Köleler de sünnet edildikten sonra bu sofraya katılabilirlerdi. (12:44)
 • Bu ne anlama geliyor?
 • Sadece Antlaşma topluluğuna dahil olanlar bu kutsal sakramente katılabilirlerdi.
 • İmansızların aralarından atılması gerekiyordu.
 • Konukların ise topluluğun parçası haline getirilmesi gerekiyordu.
 • Peki bütün bunlar ne anlama geliyor?
 • Bu dini bir kutlamadır.
 • Bu şartların anlamını RAB yorumlar ve açıklar.
 • Bu dini kutlamanın adı: RABBİN FISIHI (RABBİN ÜZERİNİZDEN GEÇİŞİ)
 • Bu ne anlama geliyor?
 • RAB tüm Mısır’ın üzerinden geçecek ve insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürecek. Ve Mısır’ın “tanrılarını” yargılayacak.
 • Sonra karşılarında kim olduğunu hatırlatmak için şöyle diyor:
 • BEN RABBİM… halkıyla birlikte olan ve halkının düşmanına düşman olan RAB.
 • RAB, o gece Mısır’ın üzerinden geçecekti.

Mısırdan Çıkış 12:13 “Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır’ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek.”

 • Kan belirtiydi… Kanı görünce üzerlerinden geçecekti…
 • Kuzunun kanı belirti ve mühürdü… RAB’le birlikteliklerinin kanıtıydı…
 • Yeni Antlaşma altındaki bizler için de bu ayetler Rab İsa Mesih’ten bahsediyor.

Yuhanna 1:29 “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!”

 • İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusudur.

1 Petrus 1:18-20 “Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı.”

İbraniler 9:13-14 “Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!”

1 Korintliler 5:7-8 “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. Bunun için eski mayayla -kin ve kötülük mayasıyla- değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.”

Matta 26:26 “Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. “Alın, yiyin” dedi, “Bu benim bedenimdir.”

 • Atalarımız kurban kuzusunu nasıl yedilerse Rabbimiz de aynı şekilde “Alın, yiyin” diyor.

İlk Doğanların Öldürülmeleri (12:29-32)

 • Ve RAB Mısır’dan geçti.

Mısırdan Çıkış 12:29 “Gece yarısı RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır’daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.”

 • Çünkü Firavun Yahve’nin oğlu İsrail’in gitmesine izin vermemişti (4:22).
 • Bunun için Yahve Firavun’un ilk doğan oğlunu, bütün Mısırlıların ilk doğan çocuklarını ve hayvanlarını öldürdü.
 • Ve o gece tüm Mısır ağlamaya başladı. (12:30)
 • Bu bize ne öğretiyor?
 • Bu durum bize Tanrı’nın adaletini gösteriyor.

Romalılar 3:23 “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.”

 • Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı masum değildir.
 • Fakat burada Tanrı’nın merhametini de görüyoruz.
 • Çünkü Tanrı Mısır’da yaşayan tüm canlıları öldürmüyor.
 • Kendi halkının üzerinden geçtiği gibi diğer canlıların da yaşamalarına izin veriyor.
 • RABBİN sevgisi, sadakati, şefkati ve antlaşmasına dayalı merhametini görüyoruz.
 • RAB atalarımıza ve halkına verdiği vaadleri unutmadı.
 • RAB sözünü tutuyor.

İsrail’in Kurtuluşu (12:33-42)

 • Ve İsrail RAB’bin yargısından kurtuluyor.
 • Tanrı’nın yargısından dolayı Firavun İsrail’i serbest bırakmasını bırakın, onları zorla kovuyor.
 • 37. ayet 600,000 adamın yola çıktığını söylüyor.
 • Bu yuvarlak bir rakam.
 • Büyük bir göçten söz ediyoruz.
 • Tahminen en azından 2 milyon insandan bahsediyoruz. (600,000 erkek, 600,000 kadın, 600,000 çocuk, ve köleler… ).
 • ‘2 milyon kişi nasıl yürür’ demeyin.
 • Bakın bugün dışarıda bir milyondan fazla İzmirli Gündoğdu meydanında!
 • 2 milyon İsrailli… Mısırdan Çıkmak üzereler…
 • Ve Tanrı’nın “tarih sahnesi” devam ediyor.
 • Tanrı’nın istediği şekilde ve O’nun istediği hedefe doğru gidiyor.
 • RAB vaadlerini yerine getiriyor.
 • RAB, Şeytan’ın başını ezecek tohum olan İsa’nın gelişini hazırlıyor.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

 

 

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

11 + 5 =