Noel Advent 2019 Serisi

Söz Beden Aldı | Yuhanna 1:1–18

Rev. Fikret Böcek tarafından | Noel Advent 2019 Serisi

Söz Beden Aldı

Bu hafta Noel’le ilgili bazı araştırmaları inceledim. Noel konusunu incelemeye başladığımızda ilk olarak şimdiki adı Demre olan antik Myra kentine gidiyorsunuz. Dördüncü yüzyılda yaşamış olan Myra Piskoposu Nicholas da Demreliydi. Hatta İ.S. 325’teki İznik Konseyi toplantısında Arius’un gözünü morarttığı da rivayetler arasındadır. Sonra onbirinci yüzyılda haçlı seferleri sırasında Nicholas’ın kemiklerinin çalınarak güney İtalya’ya götürüldüğünü görüyoruz. Daha sonra da atını göklerde sürüp yaramazlara mızrak atan, iyileri kurtaran Odin adlı beyaz sakallı bir Norveç tanrısını görüyoruz. Sonra Nicholas’ın doğum günü olan 6 Aralık’ta uçan atıyla dolaşıp uslu çocukların evlerinin bacalarından içeri hediyeler bırakan Hollandalı Sinterklas’ı görüyoruz. Sinterklas hediye atarken hizmetkarı Zwarte Piet de bacadan içeri kömür yardımında bulunuyor. Sonra da İngiltere’nin Noel Babasını görüyoruz. İngiltere’de aile birliğine odaklanan Noel Baba fikri, Amerika’da dolara odaklanıyor ve tüketim Noel’in merkezi haline geliyor. Noel Baba’nın Türkiye’de de yılbaşının simgesi haline geldiğini görüyoruz.

Noel’i kutlarken eski pagan toplumların sahte tanrılarını aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. İyiye usluya ödül ve kötüye yaramaza ceza gibi işlere dayalı kavramları aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Batı kültürüne ve bizim kültürümüze yerleşmiş olan tüketim putunu da aklımızdan çıkarmaya gayret ediyoruz. Bizler İsa Mesih’i kutluyoruz! Tanrı’nın insan olduğunu açıklayan Söz beden aldı cümlesi bütün düşüncemizi açıklıyor. Tanrı’nın ebedi Oğlu bizi Tanrı’ya götürmek için bizlerden birisiymiş gibi dünyamıza geldi! Söz beden aldı.

“Söz” kimdir? Yuhanna İncili ilk olarak bizi yaratılışa götürerek başlıyor. Ama dikkat edin, Yaratılış 1:1 “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” derken zamanın başlangıcından bahsediyor. Yuhanna ise bizi zamanın da ötesine götürüyor: Başlangıçta – yani, yaratılıştan önce – Söz vardı (a.1). Peki neden Sözden bahsediyor? Tanrı başlangıçta nasıl yaratmıştı? “Ve Tanrı “Işık varolsun” dedi ve ışık varoldu.” Tanrı Sözü aracılığıyla yarattı. Yaratılış eyleminde Tanrı’nın konuştuğu Söz kendi Oğludur. Tanrı’nın Oğlu Tanrı’nın Sözüdür. Başlangıçta var olan Oğul, Tanrı’nın ta kendisi olan Sözdür ve bu Söz Tanrı’yla birlikteydi.

Yuhanna’ya göre bu Söz bir Kişidir! Ve Söz Tanrı’yla birlikteydi (a. 1) derken Baba Tanrı’yla anlamında kullanıyor.  Ve Söz Tanrı’ydı (a. 1). Burada özde bir fakat farklı kişiler olan Kutsal Tanrımızın gizemini görüyoruz: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh!  Burada bahsedilen Söz’ün ya da Oğul’un Tanrı’nın yaratılışı ya da Tanrı’dan daha düşük bir durumda bir kişi olmadığını açıklamak için Yuhanna Başlangıçta O (yani sonsuzluk), Tanrı’yla birlikteydi (a. 2) diyor. Yuhanna İsa Mesih’in Baba’dan ayrımını  ve Baba’yla olan ilişkisini anlatmak için şöyle yazıyor: Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı (a.18). Söz Baba’nın bağrında olan “biricik Oğul” olarak tanıtılırken Baba’nın bağrı Tanrı’yla olan gizli paydaşlık yeri ve samimiyet anlamına geliyor. Çünkü sadece Söz (Oğul) Baba Tanrı’yı görmüştür.

Peki bu Söz kimdir? Söz, Baba ve Kutsal Ruh’la her zaman mükemmel bir uyum ve paydaşlık içerisinde var olmuş olan Tanrı’nın ebedi Oğludur.

Söz kimdir? Yaratılış hikayesiyle olan paralele dikkat edin: Birincisi, “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeryüzünü yarattı” (Yar. 1:1); Yuhanna Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı (a. 3) diyor ve tekrar dünya O’nun aracılığıyla var oldu (a. 10) diyor. Varolan herşey Söz’ün gücü sayesinde var. Her şey

İkincisi, “Başlangıçta… karanlık derinliğin yüzünde…” (Yar. 1:2) iken, Tanrı’nın ilk sözü,“Işık varolsun” (Yar. 1:3) olmuştu. Yuhanna Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi (a. 5) diyerek Söz’ün Işık olduğunu söylüyor. Yuhanna Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı (a. 9) diyerek Söz’ün gerçek ışık olduğunu söylüyor. İlk yaratılışın karanlığı yaratılmış olan ışığın olmamasından kaynaklanıyordu. Günaha düşmüş dünyanın karanlığı ise günahın, itaatsizliğin ve isyanın karanlığıdır. Tüm kosmos, evren, “dünya” karanlıktır.

Üçüncüsü, “başlangıçta,” Tanrı “Sular türeyip çoğalan canlı yaratıklarla çoğalsın” dedi. (Yar. 1:20). Burada ise Yuhanna Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı (a. 4) diyor. Söz yaşamın kaynağıdır. İlk yaratılışta Tanrı doğal, dünyasal, fiziksel bir yaşam verdi. Söz ebedi, göksel, ruhsal yaşam veriyor.

Dördüncüsü, “başlangıçta” ilk yaratılışta Tanrı “Kendi görünümümüzde, kendi benzeyişimize göre insan yapalım” (Yar. 1:26) dedi. Söz yeniden yaratılış işine başladığında Yuhanna Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi (a. 12) diyor.

Evet, Söz kimdir? Söz, Baba ve Kutsal Ruh’la her zaman mükemmel bir uyum ve paydaşlık içerisinde var olmuş olan Tanrı’nın ebedi Oğludur ve Baba ve Kutsal Ruh’la birlikte herşeyi yaratıp herşeye ışık vermiş, yaşam vermiş ve şimdi de İsa Mesih armağanını kabul eden herkese yeni yaşam vermektedir. Sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. İnsanların yaratmış olduğu iyi kalpli Aziz Nicholas’tan, Odin’den, Sinterklaastan, Zwarte Piet’ten, Noel Baba’dan ya da hepsinin toplamından daha üstün, gerçek bir kişiyle tanışmanızı istiyorum.

Türkiye’deki birçok AVM’de bazen kiliselerde söylenen ilahileri işitiyoruz. Bu müzik herhalde yılbaşı müziği olarak düşünülüyor. Ama çoğu zaman Noel Baba’yla ilgili ilginç şarkılar, geleneksel yılbaşı müziği olarak çalınıyor. Geçen hafta İzmir’de bir AVM’de duyduğum Noel Baba’yla ilgili bir şarkının sözleri şöyle diyor: “Uyuduğunuzda sizi görür, uyandığınız zamanı bilir, kötü ya da iyi olduğunuz zamanı bilir, o zaman iyilik uğruna iyi olun.” Hiç sanmıyorum. Ben almayayım. İsa Mesih’in lütfu bize yeter! 

Söz ne yaptı? Söz’ün dünyaya geldiği gerçeğini okuyoruz: Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı (Yuhanna 1:9-10).

Ama daha sonra bize pek gerçekmiş gibi görünmeyen muazzam bir deklerasyonla karşılaşıyoruz: Söz, insan olup aramızda yaşadı (a. 14). Yuhanna’nın ne dediğini duydunuz mu? Bugün 2019 Noelini kutlamak için bir araya toplandık. Noel’i kutlamak için bazılarınızın akrabaları, sevdikleri, misafirleri uzaklardan geldiler, ama bugün Tanrı Noel için gelen başka bir kişiyi düşünmenizi istiyor!

Her şeyi yaratmış olan aynı ebedi Söz, Baba ve Kutsal Ruh’la olan mükemmel sevgisinden gelip kendi iyi yaratılışını mahveden sevgisiz günahkarlarla yaşadı. Şimdi buradaki yaşadı kelimesinin düşündüğünüzden çok daha farklı bir anlamı olduğunu görmenizi istiyorum. ‘Yuhanna Söz, insan oldu ve aramızda çadır kurdu’ diyor. Yaratılışla ilgili terim ve temaları kullandığı gibi Eski Antlaşma’daki kurtuluşla ilgili terim ve temalarını da kullanıyor. Görmüş olduğumuz gibi, İsa Mesih ebedi Söz ve Tanrı’nın Oğludur. Aynı zamanda çöldeki Çadır Tapınak’ta ve Süleyman’ın yaptırdığı kalıcı tapınakta kendisini bulut ve ateş olarak gösteren Tanrı’nın yüce varlığıdır. Buna amin diyor muyuz?

Ancak buradaki büyük paradoksu not edin: ihtişamı, yüceliği dışa dönük bir ihtişam içinde görülmedi, ama kendisini alçaltıp beden aldı ve günahkarlar için acı çekti. İşte ihtişamı, şerefi, yüceliği buradadır!

Ve aramızda yaşadığı için, onu kabul etmiş olan bizler, gerçek bir lütuf ve yüceliğe tanık olduk: O’nun yüceliğini -Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini- gördük (a. 14).

Bizler bu alçakgönüllü adamın gerçek kimliğini imanla tanıyoruz. Tanrı’nın insan olmuş, et ve beden almış Tanrı olduğunu imanla anlıyoruz! İmanla O’nun “YAHVE, YAHVE, çok acıyan ve lûtfeden, geç öfkelenen ve lütfu ve gerçeği çok olan” (Mısırdan Çıkış 34:6) Rab olduğunu kavrıyoruz.  “Lütuf ve gerçek” kelimeleri antlaşmasına sadık olduğuna işaret ediyor. Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan (lütuf ve gerçek) lütuf üzerine lütuf aldık (a. 16). Kendisi lütuf olan Tanrı’nın sizin ve benim gibi günahkarlara verdiği lütuf bolluğu tek bir yerde toplanmıştır: İsa Mesih! O’nda yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şey asla bitmez tükenmez! Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi (a. 17).

İsa Mesih’te sonsuz yaşamı aldınız mı? Yuhanna İncili’nin amacı budur. Sonunda bize şöyle diyor: “İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır” (20:30–31). Onu bugün yaşamınıza alın! Onu Yaratıcınız olarak kabul edin. Onun Kurtarıcınız olduğuna inanın. Ve bugün yeni bir başlangıçla, sizler de yeni bir yaratılış olun!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

15 + 15 =