Tanrı Kötülüğü İyiliğe Çevirdi | Yaratılış 37:1-28, 50:15-21

Fikret Böcek tarafından

13 Mart 2022 (10. hafta) | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi, Vaazlar

Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Tanrı Kötülüğü İyiliğe Çevirdi | Yaratılış 37:1-28, 50:15-21

Rev. Fikret Böcek tarafından | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Tanrı Kötülüğü İyiliğe Çevirdi

 • İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un ve Yusuf’un başına gelenler Tanrı’nın vaatlerinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.
 • Tanrı vaatlerini yerine getirmek için günahlı insanları kullanıyor.
 • İbrahim’in yaşamında gördüklerimiz bir Hristiyan’ın iman yaşamında gördüğümüz bocalamaları gösteriyor.
 • Yakup’un yaşamında ise, halk ne kadar kötülük yaparsa yapsın, Tanrı’nın lütfunu göstermeye devam ettiğini görüyoruz.
 • Tanrı’nın lütfu insanın yaptığına değil, kendi kararına bağlı.
 • Yusuf’un yaşamında Tanrı’nın görünmez elini fark ediyoruz.
 • Tanrı, ilahi takdiriyle insanların kötülüğünü kullanarak iyi amacına ulaşıyor.
 • Yaratılış kitabını özetlerken esas konuyu aklımızdan çıkarmayalım.
 • Yaratılış kitabı Tanrı’nın Krallığı’nın yeryüzünde kurulmasıyla ilgilidir.
 • Yaratılış 1-2’de bir krallık kuruluyor,
 • Fakat 3. bölümde Şeytan’ın güçlerinin saldırısına uğruyor.
 • Günaha düşüşten sonra Tanrı’nın halkının hikayesi devam ediyor.
 • Artık herkes Aden Bahçesi’nin doğusunda Tanrı’nın cennetinden uzakta yaşamaya başlıyorlar.
 • Tanrı’nın krallığını yeniden kurmak için hazırlık yaptığını görüyoruz.
 • Mısırdan Çıkış 19’da Sina Dağı’nda Tanrı’nın krallığının prensip olarak ilan edildiğini görüyoruz.
 • Yeşu’nun günlerinde de Yasa’nın gereklerine uyulduğunu görüyoruz.
 • Bu nedenle Yaratılış kitabına Krallığa Önsöz/İlk Söz de diyebiliriz.
 • Yaratılış kitabı şu soruya cevap veriyor:
 • “Aden Bahçesi’ne tekrar nasıl gireceğiz?”

Yakup’un Kardeşlerinin Nefretindeki “İyilik” (Yaratılış. 37)

 • Bu nefrete sebep olan olayları hatırlayalım.
 • İlk olarak, Yusuf kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babası Yakup’a ulaştırıyordu (a. 2)
 • Yakup Yusuf’u diğer oğullarından daha çok seviyordu.
 • Hatta diğer oğulları için yaptırmadığı renkli bir giysiyi Yusuf için yaptırmıştı. (a. 3)
 • Son olarak, Yusuf’un rüyalarını abilerine anlatması onları kızdırmıştı (a. 5-11).
 • İşte bu nedenle Yusuf’tan nefret ediyorlardı.
 • Burada Yusuf’un doğruluğuna rağmen acı çekmekte olduğunu görüyoruz.
 • Rab İsa Mesih de tüm doğruluğuna rağmen acı çekmişti.
 • İsa Mesih hiçbir kötülük yapmadığı halde bizim günahlarımız için çarmıha gitti.
 • Yusuf’un yaşamı Mesih’e işaret ediyor.
 • Yusuf’un başına gelenler Mesih’in başına gelecekleri gösteriyor.
 • Yusuf’un köleliğe satılmasına sebep olan “rastlantılara” bakalım.
 • Rastlantılar: Tanrı’nın gizli eli, ilahi takdiri…
 • Olayların böyle gelişmesi Tanrı’nın planıydı.
 • Yakup başkasını yollayabilecekken neden Yusuf’u kardeşlerine yolluyor? (a. 12-16)
 • Yakup, abilerinin Yusuf’tan nefret ettiğini biliyor olmalıydı.
 • Şekem, sürülerini gütmeleri için uygun değilse, neden Dotan’a gidiyorlar?
 • Çünkü Dotan Suriye ve Mısır arasındaki deve kervanlarının geçtiği yoldaydı.
 • Yusuf’un abilerinin pek merhametli olmadıklarını biliyoruz (Yaratılış 34)
 • Buna rağmen Yusuf’u neden hemen öldürmediler?
 • Deve kervanı neden tam bu olaylar gerçekleşirken geldi?
 • Dotan kervan yolundaydı ama bir kervanın oradan geçmesi aylar sonra da olabilirdi.
 • Midyanlı tüccarlar Yusuf’u ellerinde tutmak yerine neden Potifar’a sattılar? (a. 36)
 • Okuduğumuz ayetler bu soruları cevaplamıyor.

Romalılar 8:28 “Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.”

Heidelberg Kateşizmi 27: Tanrı’nın ilahi takdirinden ne anlıyorsunuz?

“İlahi Takdir, herşeye kadir ve her yerde hazır Tanrı’nın kuvvetidir, Eliyle göğü ve yeri ve bütün yaratılışı tutar ve onları yönetir; yeşillikler ve yiyecekler, yağmur ve kuraklık, verimlilik ve verimsizlik, yiyecek ve içecek, sağlık ve hastalık, varlık ve fakirlik aslında her şey bizlere tesadüfen gelmez, fakat Baba Tanrı’nın elinden gelir.”

 • Pavlus’un Efesliler 1:11’de de dediği gibi:

Efesliler 1:11 “Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih’te seçildik.”

 • Bu ne anlama geliyor?
 • Tanrı kötü ve günah işleyen bir Tanrı mı?
 • Hayır… fakat Tanrı kötülüğü kendi iyi amaçları için kullanıyor.

İktidara Giden Yol (Yaratılış 38-41)

 • Abileri Yusuftan nefret ediyorlar.
 • Ve Yusuf’u köleliğe satıyorlar.
 • Yusuf’un hikayesi bitti derken yeniden başlıyor.
 • 39. bölümde Yusuf’un Potifar’ın evinde rahat olduğunu görüyoruz.
 • Yusuf’un doğruluğu Yusuf’un başını yine belaya sokuyor.
 • Doğru hareket ettiği için yine köleleşiyor ve zindana atılıyor.
 • Doğruluk her zaman mutluluk getirmiyor.
 • Ama Yusuf zindandayken RAB de onunla birlikteydi.
 • Tanrı Yusuf’a  rüyaları yorumlama armağanı veriyor.
 • Yusuf 2 sene zindanda kalıyor!
 • İki sene boyunca Tanrı neredeydi?
 • Tanrı’nın amacının yerine gelmesi için Yusuf’un zindanda kalması gerekiyordu.
 • Ve Sonra Tanrı Yusuf’u Firavun’un evine kadar götürüyor.
 • Acı çekerken, sıkıntılardan geçerken Tanrı her zaman bizimle.
 • Ama Tanrı’nın bizimle birlikte olmasını yanlış anlamayalım.
 • Her zaman her istediğimizi elde edeceğimiz anlamına gelmiyor.
 • Önemli olan bizim amacımız veya bizim isteklerimiz değil, Tanrı’nın amaçlarıdır.
 • Bu nedenle Tanrı kendi amaçları için bizi kullanıyor.
 • Tanrı bizleri kendi amacına göre kullanırken bazen zorlu yollardan geçirebilir.
 • Fakat bizimle olduğunu, rehberimiz olduğunu ve bizi asla terk etmeyeceğini unutmayalım.
 • Bakın Tanrı Kutsal Yazılar’da halkına nasıl sesleniyor:

Yeşaya 41:8-10 “Ama sen, ey kulum İsrail, Seçtiğim Yakup soyu, Dostum İbrahim’in torunları! Sizleri dünyanın dört bucağından topladım, En uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki, ‘Sen kulumsun, seni seçtim, Seni reddetmedim.’ Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

Yeşaya 43:1-2    “Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor: “Korkma, çünkü seni kurtardım, Seni adınla çağırdım, sen benimsin. Suların içinden geçerken seninle olacağım, Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni yakmayacak.”

Yeşaya 48:10-11 “Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım, Sıkıntı ocağında denedim. Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum. Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim? Bana ait olan onuru başkasına vermem.”

1 Petrus 1:3-9 “Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı’nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih’i görmemiş olsanız da O’nu seviyorsunuz. Şu anda O’nu görmediğiniz halde O’na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.”

 • İşte, Tanrı’nın iyiliği budur…
 • İleride başımıza birçok şey gelecek.
 • Ama bunların hepsi Tanrı’nın amacına uygun bir şekilde gerçekleşecek. 

Yusuf’un Mısır’da İktidara Gelmesinin Amacı (50:20)

 • RAB Yusuf’u Firavun’un evine yerleştiriyor.
 • Yusuf tüm Mısır’da en güçlü ikinci adam konumuna geliyor.
 • Neden herşey bu şekilde gelişiyor?
 • Abilerinden öç alması için mi?
 • Mısır’da ve dünyanın her yerinde büyük bir kıtlık başlıyor.

Yaratılış 41:56-57 “Kıtlık bütün ülkeyi sarınca, Yusuf depoları açıp Mısırlılar’a buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır’ı boydan boya kavuruyordu. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır’a, Yusuf’a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi.” 

 • Böylece Yusuf’un abileri de buğday satın almak için Mısır’a gidiyorlar. (a. 42-43)
 • Sonuç olarak Tanrı Yakup’un ve tüm ailesinin Mısır’a taşınmasını sağlıyor.

Yaratılış 46:27 “Yusuf’un Mısır’da doğan iki oğluyla birlikte Mısır’a göçen Yakup ailesi toplam yetmiş kişiydi.”

 • Yusuf’un abilerinin yaptıkları kötülük iyiydi.
 • Yusuf’un köleliği de iyiydi.
 • Bütün bunlar neden oldu?
 • Tanrı’nın antlaşma halkının korunması için oldu.
 • Kıtlık sırasında 70 kişi olan Tanrı’nın halkı Mısır’a gelerek açlıktan kurtuldu.
 • RAB Yahuda’yı düşünüyor,
 • Çünkü RAB Yahuda’nın soyundan gelecekti.
 • Tüm günahlarına ve tüm itaatsizliklerine rağmen RAB onları korudu.
 • Ve son olarak, Tanrı’nın aklında bizler varız. Bugün ona iman edenler…
 • Bizler Tanrı’nın Yeni Antlaşma halkıyız…
 • Yeni Antlaşma halkı olan kilise, bugün Tanrı’nın İsrailidir.
 • Tanrı Eski Antlaşma halkını nasıl koruduysa O’nun Oğluna iman edenleri de koruyor.
 • Bizi Sözüyle ve Kutsal Ruhuyla yönetiyor.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

12 + 14 =