Tufan | Yaratılış 6:1-9:17

Fikret Böcek tarafından

6 Şubat 2022 (05. hafta) | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi, Vaazlar

Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

Tufan | Yaratılış 6:1-9:17

Rev. Fikret Böcek tarafından | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

https://izmirprotestan.org/wp-content/uploads/2023/01/AUDIO-2022-02-06-14-32-32-1.aac

Tufan

 • Bu vaazlarda bazen genel olarak ormanı görmeye çalışıyoruz.
 • Bazen de tek bir ağacı inceliyoruz.
 • Burada sorduğumuz soru şu:
 • Eski Antlaşma İsa Mesih’i nasıl gösteriyor?
 • Nuh’un Tufanı’nın Mesih-Merkezci olduğunu nasıl biliyoruz?
 • İsa Mesih’in Eski Antlaşma hakkında söylemiş olduğu şu sözlere bir bakın:

Luka 24:27, 44-45 “Sonra Musa’nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı… Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.” Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.”

Yuhanna 5:39 “Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!”

 • Bugün Tufan konusuna bakacağız.
 • Size başka bir soru sorayım,
 • Tufan olayındaki ana tema neydi? (Tufanın Büyük Resmi)

Geerhardus Vos: “Bu kozmik olayın açılımı hem negatif, hem de pozitif sonuçlar doğurmuştur? Birincisi, negatif olarak Tufan dünyayı yıkıma uğratmıştır. Bu Tanrı’nın yıkıcı bir yargısıydı… İkincisi de, pozitif olarak, yeni bir dünya düzeninin kurulmasıydı. “Birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu.”

Tufan Yaratılışın İptaliyle İlgili Bir Olaydır (Yaratılış 6-7; 2 Petrus 3:1-6)

 • Yaratılış 6 insanların dünyada çoğalmaya başladıklarını söyleyerek başlıyor.
 • Tanrı’nın Yaratılış 1’de “Verimli olun, çoğalın” açıklamasının sonucu olarak insanların çoğaldığını okuyoruz.
 • Bu bölümlerde günaha düşüşten sonra olanları okuyoruz.
 • Altıncı bölümde ise kötü bir durumun nasıl daha da kötüye gittiğini görüyoruz.

Yaratılış 6:2 “İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.”

 • Burada ilahi varlıklar olarak çevirilmiş olan kelime İbranice aslına göre Tanrı’nın oğulları olarak çevrilmeli.
 • Tanrı’nın oğulları: Şeyt’ten (Şit) gelen, tanrısal olan ve kadının tohumu olanlar).
 • İnsan kızları: Tanrısallıktan uzak Kayin’den gelenler, yılanın tohumu olanlar).
 • Tanrı’nın oğulları insanın kızlarıyla evlendi.
 • Durumu şu şekilde açıklayabiliriz:
 • Şeyt’ten (Şit) gelenler Mesih’i kültürle karıştırdılar.
 • Hristiyan kültürüyle dünyasal bir kiliseye sahip oldular.
 • Bir kültüre Kurtuluş Müjdesini verirken o kültürdekiler gibi davranırsak işte bizim de sonumuz Şeyt’in oğullarının sonu gibi olur.
 • Bu olay farklı bir düşüş olarak tanımlanıyor:

Yaratılış 6:2 “Tanrı’nın oğulları insan kızlarının güzel olduklarını gördüler, ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar.” (Eski Çeviri)

Yaratılış 3:6 “Ve kadın gördü ki, ağaç yemek için iyi, gözlere hoş, ve anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı, ve onun meyvesinden aldı, ve yedi; ve kendisiyle beraber kocasına da verdi, o da yedi.” (Eski Çeviri)

 • Tanrı’nın cevabını 3. ayette görüyoruz: “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.”
 • Neden? Çünkü;

RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu, ve her  gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi. Ve Rab yeryüzünde adamı yaptığına tövbe etti, ve yüreğinde acı duydu.

 • Musa insanların diliyle halkın anlayacağı şekilde Tanrı’nın günahtan ne kadar nefret ettiğini anlatıyor.
 • Burada, Tanrı üzüldü, pişman oldu, veya tövbe etti gibi sözler söylerken, halkın Tanrı’nın günaha karşı olan tutumunu anlamaları için bu dili kullanıyor.
 • Artık Tanrı’nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. (6:11-12)
 • İşte bundan dolayı, Tanrı göklerin altında soluk alan bütün canlıları tufanla yok edeceğini söylüyor (6:17).
 • Tanrı Yaratılış 2’de insanlara vermiş olduğu soluğu, nefesi geri alacaktı.
 • Yeryüzünde Tanrı’nın havasını soluyan hiç kimse kalmaması için o kadar büyük bir tufan yolladı ki en yüksek dağlar bile su altında kaldı.

Yaratılış 7:19 “Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı.”

 • Ve böylece herkes ve her şey öldü! (7:21-23).
 • Bu şekilde Yaratılış iptal edilmiş oldu.
 • Petrus, o zamanlar var olan dünyanın yok olduğunu söylüyor:

2 Petrus 3:1-6Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Öyle ki, kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve Kurtarıcımız Rab’bin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu anımsayasınız. Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, “Rab’bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor” diyerek alay edecekler. Ne var ki, göklerin çok önceden Tanrı’nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini bile bile unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu.

 • Fakat Tanrı’nın bir vaadi vardı.
 • Yılanın başını ezecek olan kişi kadının tohumundan gelecekti!
 • Tanrı Tufanla Yılanın başını ezmiş mi oluyordu?
 • Hikayemiz burada tamamlanmış mı oluyordu?

Tufan Yeniden Yaratma Eylemidir (Yaratılış 8:1-9:17)

 • Tanrı insanlardaki soluğu alarak onları öldürdü.
 • Bu yıkımdan Tanrı yeni bir dünyanın doğmasını sağlıyor.
 • Tanrı bu büyük trajediden iyilik çıkarıyor.
 • Tam ölüm anında yaşam bulunuyor.
 • Yargı anında merhamet bulunuyor.
 • Ve Tanrı Nuh’u hatırlıyor (8:1)

Sonra Tanrı Nuh’u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi, sular alçalmaya başladı.

 • Buradaki yeni başlangıçlara dikkat edin.
 • Herşey yeniden başlıyor.
 • Hatta zaman bile yeni başlıyor: Birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu (8:13).

8:1 Yeryüzünde bir rüzgar estirdi, sular alçalmaya başladı.

1:2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

 • Yaratma eylemi sırasında Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde süzülüyordu.
 • Tufanın 150. gününde Tanrı yeryüzünde bir rüzgar estirdi.
 • Bu rüzgar öylesine çıkan bir rüzgar değil.
 • Rüzgar kelimesi için kullanılar İbranice kelime 1:2’de kullanılan Ruh kelimesiyle aynı kelime. (Ruha)
 • Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde ve tüm yeryüzünde süzülüyordu.
 • Musa özellikle bu kelimeleri kullanarak Tanrı’nın eylemini bize anlatıyor.
 • Ve böylece Tanrı yeniden yaratıyor.
 • Aden’de yaptığı gibi insanlarla yeniden bir antlaşma yapıyor. Antlaşmasını yeniliyor (6:18, 8:17, 9:1,7)
 • Tanrı’nın Ademle Aden’de yapmış olduğu antlaşma eylem antlaşmasıydı.
 • Burada Tufandan sonra lütuf antlaşmasının evrensel anlamda devam ettiğini görüyoruz.
 • Tanrı tüm yaratılışla anlaşma yapıyor: Tüm yaratılış, hayvanlar ve insanlar.
 • Ve anlaşma için bir işaret veriyor.
 • Bu sefer antlaşmanın işareti olarak gökkuşağını veriyor.

Yaratılış 9:9-17 “Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikteki bütün canlılarla -kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, gemiden çıkan bütün hayvanlarla- antlaşmamı sürdürmek istiyorum. Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. Tanrı şöyle sürdürdü konuşmasını: “Sizinle ve bütün canlılarla kuşaklar boyu sonsuza dek sürecek antlaşmamın belirtisi şu olacak: Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu, yeryüzüyle aramdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Yeryüzüne ne zaman bulut göndersem, yayım bulutların arasında ne zaman görünse, sizinle ve bütün canlı varlıklarla yaptığım antlaşmayı anımsayacağım: Canlıları yok edecek bir tufan bir daha olmayacak. Ne zaman bulutlarda yay görünse, ona bakıp yeryüzünde yaşayan bütün canlılarla yaptığım sonsuza dek geçerli antlaşmayı anımsayacağım.” Tanrı Nuh’a, “Kendimle yeryüzündeki bütün canlılar arasında sürdüreceğim antlaşmanın belirtisi budur” dedi.”

 • Tanrı, Tufanla başlattığı yargısını bir kenara bırakıyor ve merhametini göstermeye başlıyor. 
 • Tufan bizleri nasıl Mesih’e yönlendiriyor?
 • Üç şekilde:
  1. Tufan tek bir adam tarafından kurtulacağımıza işaret ediyor (Yaratılış 6:8, 9, 8:1 Romalılar 5)
   – Nuh’un imanından dolayı tüm ailesi kurtuldu.
   İbraniler 11:7İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu.
   – Biz de tek adama iman ediyoruz: Rab İsa Mesih.
  2. Tufan vaftizin yenilenmesini simgeliyor.
   1 Petrus 3:21 “Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı’ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih’in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor.”
   -Tufan suları Nuh’u ve ev halkını Tanrı’nın düşmanlarından nasıl ayırdıysa, Kızıl Deniz de İsrail halkını Tanrı’nın düşmanlarından öyle ayırmıştır.
   -Aynı şekilde vaftiz suları da bizleri dünyadan ayırmaktadır.
  3. Tufan herşeyin yenilenmesini simgeliyor.
   2 Petrus 3:7-13 “Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab’bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rab’bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böylece yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı’nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

12 + 3 =