Yusuf’a Bir Duyuru | Matta 1:18-25

Fikret Böcek tarafından

6 Aralık 2020 (49. hafta) | Noel Advent 2020 Vaaz Serisi, Vaazlar

Noel Advent 2020 Serisi

Yusuf’a Bir Duyuru | Matta 1:18-25

Rev. Fikret Böcek tarafından | Noel Advent 2020 Serisi

Yusuf’a Bir Duyuru

İman yalnızca rasyonel bir onaydan ibaret değildir. İman güvendir. İman, gerçeğe sadece teoride gösterilen rasyonel bir rıza değildir. İman bir kişiye güvendir. İman İsa Mesih’e güvendir.

Rabbin gelişiyle ilgili duyurulara bakmaya devam ederken bugün Matta İncili’ne odaklanacağız ve inanması çok zor bir olay olan bakire Meryem’in gebe kalması ve İsa Mesih’in doğumu konularını okuyacağız. Matta 1:18 ayetinde arka fonu görüyoruz: İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Yusuf ve Meryem nişanlıydılar. O zamanki nişanlılık bizim nişanlılık anlayışımıza denkti ama daha farklı anlamlar taşıyordu. O zamanlar nişanlı olmak yasal olarak bir bağlayıcılığa sahipti (Yas. Tek. 22:23-24). Hatta bu yasal bağlılık o kadar güçlü ki düğünden önce bile Yusuf’a Meryem’in kocası deniliyor (1:19). Ne yazık ki, elimizdeki çeviride bu tür nöansları çevirmek yerine açıkça koca anlamına gelen ἀνὴρ (aner) kelimesi nişanlı olarak çevrilmiş.

 Gerçek anlamda evlilikleri ise düğünden sonra ve Yusuf’un Meryem’i evine götürmesinden sonra olacaktı. Henüz evlilik vecibelerini yerine getirmemiş olduklarından ve Meryem gebe olduğundan Matta Yusuf’la ilgili şöyle yazıyor: doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi (a. 19). Bu şekilde ayrılması Tanrı’nın Yasası’nda da bahsediliyor (Çöl. Say.5:11-31). Fakat Rab bu ilişkiye müdahale ediyor.

 Bugün okuduğumuz ayetlerin amacı bu değil, ancak Rab, bu kutsal ailenin ilişkisine bile böyle müdahale ettiyse, bizim gibi sıradan ilişkilere sahip insanların ilişkilerine de müdahale etmekte olduğu kesindir.

 Bugün Yusuf’a yapılan duyuruda düşünmenizi istediğim soru şu: Tanrı Oğlu’nu bu dünyaya getirmek için neden bir bakireyi kullanıyor?

Tanrısallığı Göstermek İçin

Tanrı’nın bir bakireyi kullanmasının birinci nedeni tanrısallığı göstermek içindir. Kurtarıcı nasıl bir insan olabilir, nasıl günahkar olmayan bir insan olabilir ve aynı zamanda nasıl Tanrı olabilir? Bunun için Kutsal Ruh’a ve bir bakireye ihtiyaç vardı. Yusuf’un böyle düşündüğünü (Meryem’i boşamak da dahil) görüyoruz. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (a. 20–21). Luka’nın da yazmış olduğu gibi Cebrail Meryem’e şöyle demişti: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek(Luka 1:35).

Kutsal Ruh’tan. Musa’nın zamanında işaretler ve harikalar vardı. Matta’nın İsa Mesih’in gösterdiği işaretleri ve harikaları anlatması da bize eski zamanları hatırlatıyor. Ama Tanrı en büyük mucizesi olan Oğlu’nu göndermesi olayı hakkında bilmemiz gereken bütün bunların Kutsal Ruh’tan olduğudur. Kutsal Ruh spekülasyon yapmamızı istemiyor. Kutsal Ruh “sağlam durmamızı ve Rab’bin onun kurtarışını görmemizi istiyor” (Mıs. Çık. 14:13). İşte bu Tanrı’nın en büyük harikasıdır.

Biz de inanç açıklamalarımızda açıkça Rabbimizi ikrar ediyoruz. “Bizim için ve kurtuluşumuz için, Göklerden yeryüzüne gelen, Kutsal Ruh’tan ve Bakire Meryem’den beden alan, Tam bir insan olan.” Kutsal Ruh’tan. Bu durum hiçbir insan aracılığı olmadan olduğu anlamına geliyor. Bütün bunlar ebedi ve kutsal olan Tanrı Oğlu’nun dünyaya günahsız bir insan olarak gelip yasayı yerine getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunların bana nasıl bir faydası var? Heidelberg Kateşizminin şu sözlerine kulak verin: Meryem’in Mesih İsa’ya gebe kalması ve Mesih’in doğumu size nasıl yarar sağlıyor? O bizim arabulucumuzdur ve annem günahımla bana gebe kaldığı halde, Tanrı’nın nezdinde Mesih’in masumiyetiyle ve mükemmel kutsallığıyla günahımı örter. (HK, 36). Bugün de bu örtmeye ihtiyacımız var. Bunun gerekliliğine mutlaka inanın.

Peygamberliği Yerine Getirmek İçin

Çocuklar, kaçınız tarih okumayı ve yaşlı insanlar hakkında öğrenmeyi seviyorsunuz? Grek filozof Aristo hakkında öğreniyorsunuz. Julius Sezar ve onun döneminde Roma İmparatorluğu’nun görkemi hakkında öğreniyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğu’nu öğreniyorsunuz. Christopher Columbus’un okyanusa açılıp yeni bir kıta keşfettiğini okuyorsunuz. Bu kişiler tarihi değiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Tarihi biraz değiştirmiş olsalar da dünya tarihini değiştiremediler. İsa Mesih Tanrı’nın ebedi Oğlu olarak dünya tarihini değiştirmiştir ve bizleri kendi benzeyişinde değiştirmeye devam etmektedir.

Tanrı’nın bir bakireyi kullanmasının ikinci nedeni yüzlerce, hatta binlerce yıl önce verilen peygamberliği yerine getirmek içindi.

Matta bu olayın anlamını Yeşaya 7:14’teki peygamberliğin tamamlanması olarak yorumluyor. Bu peygamberlik Rabbimizin doğumundan yedi yüz yıl kadar önce yapılmıştı. O günlerde Yahuda krallığı Suriye ve İsrail krallığının saldırısı altındaydı. Rab Yeşaya aracılığıyla konuşup Yahuda kralı Ahaz’ın korkacak hiçbir şeyinin olmadığını ve cesaretli olması gerektiğini söylemişti. Ama Ahaz buna rağmen korkmuştu. Rab de Ahaz’ın Rabbin vaadinin bir işaretini istemesini söylemişti. Fakat Ahaz bunu reddetti. Peki Rab ne yaptı? Rab kendi işaretini verdi: Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız (bakire) gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. (Yeş. 7:14). Ahaz’ın krallığı sona erecekti. 7:17’te bu çocuğun tereyağı ve bal yiyeceğini söylüyor. Yani yıkımdan sonra geri kalan yiyecekler anlamında kullanılıyor. Ama bir kralın doğup krallığını yenileyeceği bir gün geliyordu ve bu kişi imanuel olacaktı. Matta imanuel kelimesini ‘Tanrı Bizimle’ olarak tanımlıyor. Onun gelmiş olduğuna işaret olarak ise bir bakirenin bir oğul doğurması olacaktı.

 Yeşaya olacakları gelecek zamanla anlatırken, Matta geçmiş zamanla anlatıyor: Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte, kız (bakire) gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir (a. 22-23).  İsa Mesih Tanrı’nın bizimle olmasıdır. O İmanueldir. O insanoğlu olan Tanrı’nın Oğludur.

 Bunun en büyük kanıtlarından birisi, yüzlerce ve hatta binlerce yıl önce yapılmış olan Eski Antlaşma önbildirilerinin İsa’nın doğumunda, yaşamında, ölümünde ve dirilişinde nasıl gerçekleşmiş olduğudur.

Sonuç

İsa’nın doğumuyla ilgili anlatılan bu hikayeye olan imanınız hakkında konuşarak bitirmek istiyorum. On yedinci yüzyılda yaşamış Joseph Hall adında İngiliz bir pastör bu hikayeyle ilgili şunları söylüyor: “Tanrı’nın Ruhu, hiçbir tanımlamada, Tanrı’nın beden almasıyla ilgili tanımlama kadar kesin olmamıştır. Bu öyküde hiçbir koşul göz ardı edilmemelidir, çünkü tüm dünyanın imanı ve kurtuluşu buna bağlıdır: bu hakikatten hem şüphe duyup hem de kurtulamayız.” Şöyle diyebiliriz: Geleceğiniz bu hikayeye olan inancınıza bağlı. Sonsuz kaderiniz bu olayı anlatan bu hikayeye bağlı! “Ama inanması çok zor. Nasıl inanabilirim?” diye sorabilirsiniz. Kendi bilgeliğinizi bırakıp Tanrı’nın bilgeliğini benimsemelisiniz.

Pavlus’un korintlilere yazdığı şu sözlere dikkat edin:Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır: “Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, Akıllıların aklını boşa çıkaracağım.” Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Mademki dünya Tanrı’nın bilgeliği uyarınca Tanrı’yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler’se bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için -ister Yahudi ister Grek olsun- Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı’nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı’nın “zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür(1 Kor. 1:18-25). Bizler dünyanın bilgeliği yerine ‘Tanrı’nın saçmalığını’ benimsemeliyiz. Yeşaya 7:14’te Yeşaya peygamber şöyle diyor: adını İmmanuel koyacak. Yani tek kişi onun adını koyacak. Ama Matta 1:23’te adını İmmanuel koyacaklar diyor! Birçok kişi onun adına İmanuel diyecek! Siz de İsa Mesih’e İmanuel diyenlerden misiniz?

 Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

12 + 15 =