Hristiyan Olmanın Bedeli | Markos 9:42-50

  “Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez...

Görkemli Esenli Vaadi | Mika 4:1-4

Görkemli Esenli Vaadi “RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar. Birçok ulus gelecek, "Haydi, RAB'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler, "O bize kendi yolunu...

İlahi Bilgelik | Mezmur 90

İlahi Bilgelik “Ya Rab, barınak oldun bize Kuşaklar boyunca. Dağlar var olmadan, Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün, "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek. Çünkü senin gözünde bin yıl Geçmiş...

Endişelenmeyin Tanrı Sizi Seviyor | Mezmur 13

Endişelenmeyin Tanrı Sizi Seviyor“Ne zamana dek, ya RAB, Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, Yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,...

Tanrı’nın Armağanı | Efesliler 2:1-10

Tanrı'nın Armağanı“Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların...

Diyakonlar ve Kilisenin Misyonu | Elçilerin İşleri 6:1-7

Diyakonlar ve Kilisenin MisyonuKimileri, Elçilerin İşleri bölümünü “Kutsal Ruh’un İşleri” diye adlandırır. Geleneksel açıdan doğru olmasa da pratik olarak güzel bir yakıştırmadır çünkü Elçilerin İşleri kitabında okuduklarımız, insan hayalinin gücü değil, tamamen...