Dinler Üzerine

Bütün Yazılar Ve Kaynaklar

Sıkça Sorulan Sorular

Haç Neden Hristiyanların Sembolü Olmuştur?

Haç Neden Hristiyanların Sembolü Olmuştur?

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi, Hristiyan teolojisinde merkezi bir olaydır ve haç Hristiyanlığın merkezi bir sembolü haline gelmiştir. Çeşitli şekillerde anılır. Sanat, edebiyat ve mimari dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır.

Tanrı Tek Değil Mi?

Tanrı Tek Değil Mi?

Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Hristiyanlar Tanrının tek olduğuna iman ederler. Tanrı’yı İsa Mesih’e olan imanımız aracılığıyla tanırız (Yuhanna 14:6) ve Kutsal Ruh her gün Tanrı için yaşamamıza yardım etmek üzere içimizde çalışır.

Bütün Dinler Aynı Şeyi Mi Anlatıyor?

Bütün Dinler Aynı Şeyi Mi Anlatıyor?

Tek tanrılı ve çok tanrılı bütün dinlerin özünde ortak olan temel öğretiler vardır. Tanrıya/Tanrılara inanmak, iyilikler yapmak, kötülüklerden uzak durmak, iyi, düzgün ve erdemli bir birey olmak gibi ortak mesajlar bulunur. Bu durum bütün dinler doğru olduğu anlamına gelir mi peki?

Makaleler

Neden Çarmıhta Bizler için Ölmesi Gerekti?

Neden Çarmıhta Bizler için Ölmesi Gerekti? Rabbin sevgili ev halkı, paskalya, yani diriliş bayramımıza yaklaşırken Mesih’in doğasına, neden çarmıhta bizler için ölmesi gerektiğine ve bizlerin Mesih’in benzerliğine her gün daha çok dönüştüren Kutsal Ruh’un bizlerden...

Alçakgönüllü ve Şefkatli Kurtarıcımız

Alçakgönüllü ve Şefkatli Kurtarıcımız Filipililer 2:1-11 Rabbin sevgili ev halkı, 19. yüzyılda yaşamış bir pastör (Charles Spurgeon),  toplamı 89 bölümden oluşan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin içerisinde sadece bir bölümünde İsa’nın kendi yüreği hakkında...

Tanrı’nın Seçimi (RC Sproul, sesli kitap)

Tanrı’nın Seçimi (RC Sproul, sesli kitap)

Tanrı’nın Seçimi Yazar: R. C. Sproul Bölüm 1 — Mücadele (mp3 indir) Bölüm 2 — Önceden Belirleme ve Tanrı’nın Hakimiyeti (mp3 indir) Bölüm 3 — Önceden Belirlenme ve Özgür İrade (mp3 indir) Bölüm 4 — Adem’in ve Benim Günaha Düşüşümüz (mp3 indir) Bölüm 5 — Ruhsal Ölüm ve...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın