Ayrılık ve Birliktelik | Matta 11:34-39

    Rabbin sevgili ev halkı, paskalya, yani diriliş bayramımıza yaklaşırken Mesih’in doğasına, neden çarmıhta bizler için ölmesi gerektiğine ve bizlerin Mesih’in benzerliğine her gün daha çok dönüştüren Kutsal Ruh’un bizlerden neler yapmamızı istediğine...

Alçakgönüllü ve Şefkatli Kurtarıcımız | Filipililer 2:1-11

  Rabbin sevgili ev halkı, 19. yüzyılda yaşamış bir pastör (Charles Spurgeon),  toplamı 89 bölümden oluşan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin içerisinde sadece bir bölümünde İsa’nın kendi yüreği hakkında konuştuğunu söyler. Matta 11:28-30. ayetler...

Hristiyan Yaşam Rehberi, 2. Kısım | Koloseliler 3:18-4:1

Koloseliler Serisi Hristiyan Yaşam Rehberi, 2. Kısım | Koloseliler 3:18-4:1 Rev. Çağdaş Coşkun tarafından | Koloseliler 2022 https://izmirprotestan.org/wp-content/uploads/2023/01/AUDIO-2022-12-18-13-09-29.m4a Serinin Devamı Rev. Çağdaş Coşkun tarafından | Koloseliler...

Hristiyan Yaşam Rehberi, 1. Kısım | Koloseliler 3:1-17

Koloseliler Serisi Hristiyan Yaşam Rehberi, 1. Kısım | Koloseliler 3:1-17 Rev. Çağdaş Coşkun tarafından | Koloseliler 2022 https://izmirprotestan.org/wp-content/uploads/2023/01/AUDIO-2022-12-11-13-38-41.m4a Serinin Devamı Rev. Çağdaş Coşkun tarafından | Koloseliler...

Sahte Öğretişlerin Panzehiri | Koloseliler 2:6-23

Koloseliler Serisi Sahte Öğretişlerin Panzehiri | Koloseliler 2:6-23 Rev. Çağdaş Coşkun tarafından | Koloseliler 2022 https://izmirprotestan.org/wp-content/uploads/2023/01/AUDIO-2022-12-04-13-28-52.m4a Serinin Devamı Rev. Çağdaş Coşkun tarafından | Koloseliler 2022...