Tanrı Üzerine

Bütün Yazılar Ve Kaynaklar

Sıkça Sorulan Sorular

Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Hepimiz O’nun yaratıklarıyız ve O’nun yetkisi ve egemenliği altındayız ve hepimiz O’nun tarafından yargılanacağız, ancak Tanrı’nın çocuğu olma ve O’na “Baba” deme hakkı, yalnızca yeniden doğmuş Hristiyanların sahip olduğu bir lütuftur

Makaleler

Neden Çarmıhta Bizler için Ölmesi Gerekti?

Neden Çarmıhta Bizler için Ölmesi Gerekti? Rabbin sevgili ev halkı, paskalya, yani diriliş bayramımıza yaklaşırken Mesih’in doğasına, neden çarmıhta bizler için ölmesi gerektiğine ve bizlerin Mesih’in benzerliğine her gün daha çok dönüştüren Kutsal Ruh’un bizlerden...

Alçakgönüllü ve Şefkatli Kurtarıcımız

Alçakgönüllü ve Şefkatli Kurtarıcımız Filipililer 2:1-11 Rabbin sevgili ev halkı, 19. yüzyılda yaşamış bir pastör (Charles Spurgeon),  toplamı 89 bölümden oluşan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin içerisinde sadece bir bölümünde İsa’nın kendi yüreği hakkında...

Tanrı’nın Seçimi (RC Sproul, sesli kitap)

Tanrı’nın Seçimi (RC Sproul, sesli kitap)

Tanrı’nın Seçimi Yazar: R. C. Sproul Bölüm 1 — Mücadele (mp3 indir) Bölüm 2 — Önceden Belirleme ve Tanrı’nın Hakimiyeti (mp3 indir) Bölüm 3 — Önceden Belirlenme ve Özgür İrade (mp3 indir) Bölüm 4 — Adem’in ve Benim Günaha Düşüşümüz (mp3 indir) Bölüm 5 — Ruhsal Ölüm ve...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın