Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

daha fazla bilgi edinin

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.


İzmir Protestan Kilisesi Stoklarında Mevcut,

Lütfen kilisemize ziyaret edin!

daha fazla bilgi edinin

Plan

Her şey Tanrı’nın kontrolünde ve elindedir, öyle ki bu planlar Tanrı’nın size duyduğu sevgiyi yansıtır.

daha fazla bilgi edinin

Galatyalılar

Bu kitabın amacı Yeni Antlaşma’ya açıklayıcı yorum getirmektir. Serinin asıl amacıysa bu açıklamanın son derece dikkatli ve özenli olmasını sağlamak, Tanrı’yı dak noktasına yerleştirmek, konuyu kurtarıcı-tarihsel bir bağlamda ele almak, günahı açığa çıkaran, Müjde’yi duyuran ve uygulama ile bereketi amaçlayan bir yaklaşım göstermektir. Galatyalılar’da Pavlus’un yaptığı ve önem bakımından merkezi konumda bulunan birçok Eski Antlaşma ayet alıntısının altını çizmeye çalıştım. Anahtar niteliğinde olan ama yüzeysel biçimde geçilen bir dizi paragrafı vurguladım.

J. V. Fesko

daha fazla bilgi edinin